Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Arbeid

To skritt foran

Det er tittelen på en ny bok om funksjonshemning, oppvekst og mestring. Boka handler om unge funksjonshemmede som mot alle odds lykkes i å skaffe seg jobb og egen bolig.

Funksjonshemning og arbeid er et tema som lenge har vært høyt oppe på den politiske dagsordenen, uten at en høyere andel unge med nedsatt funksjonsevne kommer inn på arbeidsmarkedet nå enn for ti år siden. Likevel er det slik at noen lykkes – både med å komme i jobb og å etablere seg i egen bolig.

NOVA-forsker Lars Grue, foto: NOVA.To skritt foran handler om denne gruppen unge. Deres fortellinger viser at i tillegg til støtte fra et samarbeids- og samhandlingsorientert offentlig hjelpeapparat, er det først og fremst den enkeltes tro på egne muligheter og ferdigheter, og evnen til å tenke planmessig og fremtidsrettet, som er avgjørende for gjennomføringen av et utdanningsløp og en god overgang til arbeidslivet.

NOVA-forsker Lars Grue er en av forfatterne av boka.

Boken er først og fremst skrevet med tanke på studenter i ulike sosial- og helsefaglige utdanninger, og for dem som møter unge funksjonshemmede i sitt daglige virke innenfor velferdsfeltet. Foreldre av barn med nedsatt funksjonsevne vil også ha nytte av å lese den, det samme gjelder de unge selv.

Forfattere av boka er NOVA-forsker Lars Grue og Marte Rua.
Du kan bestille boka på nettsiden til Gyldendal.