Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Arbeid

Studie om unge, arbeid og psykisk helse

Rapporten «Ikke slipp meg» ble nylig presentert av Nordlandsforskning. Denne viser at frafall fra videregående skole og i arbeidslivet må forstås i lys av negative erfaringer som unge mennesker drar med seg fra oppveksten og grunnskolen.


Studien er foretatt blant unge som har erfaring med sårbare livssituasjoner. Temaene har vært psykisk helseproblemer, utdanning og arbeid. Forskningsstudien er utført på vegne av og i samarbeid mellom Mental Helse, Mental Helse Ungdom, venn1 og NAV.

Bakgrunnen for studien er at psykiske helseproblemer ses som årsak til at stadig flere unge faller ut av skolen og blir stående helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Samtidig er ikke antallet unge med psykiske helseproblemer i seg selv økende.

Funnene kan gjøre det lettere å se sammenhenger mellom frafall i utdanning eller arbeidsliv, uførhet og psykisk helseproblemer blant unge mellom 20 – 39 år.

Les mer om funnene i studien på nettsidene til Mental Helse.

Les også
Ensomhet på ungdomsskolen gir trøbbel i arbeidslivet (Aftenposten)