Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Arbeid

NAVs personbrukerundersøkelse 2013

Nylig la NAV fram sin årlige personbrukerundersøkelse som inneholder svar fra ca. 7000 brukere av NAVs tjenester og ytelser. Her kan du lese FFOs kommentarer til denne.

Rapporten beskriver hovedresultater fra undersøkelsen i 2013, og sammenligner med resultater fra tidligere årganger, helt tilbake til 2008. Rapporten tar for seg bl.a. brukernes kontakt med NAV, deres tilfredshet med veileder, og tilfredshet med service og informasjon.

Over 2 millioner mennesker mottar hvert år en tjeneste eller ytelse fra NAV. Dette omfatter blant annet barnetrygd og kontantstøtte, dagpenger og arbeidsmarkedstiltak, uføre- og alderspensjon, samt en rekke andre tjenester og ytelser. NAV gjennomfører på årlig basis undersøkelser for å kartlegge brukernes tilfredshet med NAVs tjenester.

FFOs generalsekretær kommenterer undersøkelsen i MEMU 02/2013, internbladet til NAV:

- Det er fint at brukerne er mer fornøyd med NAV, men det viktigste er å se på hvem som ikke er fornøyde og hvorfor. 

Hun maner til en edruelig tilnærming til framgangen, men understreker at hun tror tallene er riktige.

- Ja, og det er positivt at det går bedre, men vi merker at mange fortsatt ikke får den hjelpen de har behov for. Halvparten av henvendelsene til vårt rettighetssenter gjelder NAV. Det er gjerne fra brukere som ikke får svar på spørsmålene sine, ikke kommer i kontakt med riktig person eller som ikke forstår avslaget de har mottatt, sier Arum.

Hennes inntrykk er at brukere med sammensatte behov er minst fornøyd med NAV.

- Jeg håper dere går grundig gjennom de negative svarene, for det er der læringen ligger. Jeg er helt sikker på at det fortsatt er mye som kan gjøres bedre i NAV, sier FFOs generalsekretær til MEMU.

Etter å ha lest undersøkelsen har FFO merket seg følgende:

Brukere under oppfølging (oppfølgingsutvalget – arbeidsledige, tiltaksdeltakere, mottakere av AAP, sykemeldte, enslige) er gjennomgående mindre fornøyd enn dem som er i forvaltningsutvalget (barnetrygd, foreldrepenger, omsorgspenger, hjelpemidler, kontantstøtte, alderspensjon og uførepensjon).

Brukere som har vært mest i kontakt med NAV i løpet av de siste seks månedene, ofte er gjennomsnittlig mindre fornøyd sammenlignet med dem som har vært i kontakt med NAV færre ganger.

De som har hatt en og samme veileder å forholde seg til er mye mer fornøyd enn de som har måtte forholde seg til flere forskjellige veiledere. Brukere verdsetter å ha samme veileder.

Det er en økende andel som kun har en veileder å forholde seg til de siste seks månedene, og det er positivt.

Du kan laste ned personbrukerundersøkelsen 2013 på NAVs nettsider