Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Arbeid

La fram statistikk om Jobbstrategien

På et seminar om jobbstrategien i FFO ble deltakerne presentert statistikk om målgruppen. Den viser at psykiske lidelser er det som hindrer flest unge under 30 år i å komme i arbeid.

Randi Røed Andersen fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.Statistikken ble presentert av Randi Røed Andersen fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Målgruppen hun viste til er unge under 30 år med nedsatt funksjonsevne og behov for arbeidsrettet bistand for å komme i jobb. Disse personene er enten i overgangen mellom utdanning og arbeid eller har mottatt arbeidsavklaringspenger (AAP) i mer enn ett år.

Tall fra desember 2012 viser at 18 092 personer under 30 år hatt mottatt AAP i mer enn ett år. Av disse har 80 prosent (14 522 personer) en aktivitetsplan, mens 48 prosent (8 620 personer) er på tiltak.

Årsaken til at målgruppen blir mottakere av arbeidsavklaringspenger er først og fremst psykiske lidelser (43 prosent). Til sammenligning utgjør muskel- og skjelettsykdommer 11 prosent av statistikken, og 4 prosent nevrologiske sykdommer og hodeskader.

Av de som er på tiltak viser tall fra februar 2013 at ca. 43 prosent er i opplæringstiltak, 37 prosent i arbeidspraksis og ca. 15 prosent i oppfølgingstiltak.

Røed Andersen opplyste at det vil bli lagt ut nyere statistikk nå i april på www.nav.no/Tall og analyse//Jobb og helse. Fra 2013 skal det legges ut nye tall kvartalsvis.

- Et resultat av jobbstrategien er at antall brukere av tilretteleggingsgarantien har økt betraktelig. Det blir interessant å følge utviklingen på dette feltet nå som vi vil få oppdaterte tall oftere, sa Røed Andersen.

Tallene som kommer i 2013 vil også gi nyttig informasjon om hvor mange som er i målgruppen blant de som er i overgangen mellom utdanning og arbeid.

Statistikken ble presentert på et seminar som FFO arrangerte 4. april. Tema for seminaret var hvordan FFO på fylkesnivå kan bidra for å oppnå målsetningene i regjeringens Jobbstrategi.

Her kan du laste ned presentasjonene fra seminaret:
Om Jobbstrategien – roller og ansvar (FFO v/Grete Crowo)

Kommentarinnlegg fra NAV

Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet (Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå)

Statistikk om Jobbstrategiens målgrupper (Randi Røed Andersen, Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Om målgruppen og sysselsettingssituasjonen i min region (FFO Akershus v/Øistein Winje)

Likestilling, inkludering og mangfold i Bergen kommune (Bergen kommune v/Tale Nesmann Berntsen)