Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Arbeid

- Tilretteleggingsgarantien kan hjelpe flere funksjonshemmede inn i arbeidslivet

Flere kunne deltatt i arbeidslivet om tilretteleggingsgarantien for å få flere funksjonshemmede i arbeid ble brukt i større grad og var mer kjent internt i NAV.

Tilretteleggingsgarantien er en ordning som skal sikre arbeidstaker og arbeidsgiver trygghet for at personer med redusert funksjonsevne får nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging. I en rapport fra Riksrevisjonen konkluderer riksrevisor Jørgen Kosmo med at det kan tyde på at innholdet i ordningen ikke er blitt klarlagt og formidlet godt nok internt i etaten.

- I en tid der over 80 000 funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet og ønsker seg inn er det nedslående at tilgjengelige og effektive virkemidler ikke er kjent internt i NAV, til tross for regjeringens jobbstrategi for å få flere funksjonshemmede ut i arbeidslivet, sier generalsekretær i FFO, Liv Arum.

- En skjult juvel
I FFO har tilretteleggingsgarantien blitt betegnet som NAVs skjulte juvel etter at den ble landsdekkende i 2008. 

- Tydeligvis er tilretteleggingsgarantien fortsatt en godt skjult juvel internt i NAV. Det er uforståelig all den tid funksjonshemmedes organisasjoner har pekt på at vi trenger sterke og effektive virkemidler for å få flere funksjonshemmede i arbeid – både overfor regjeringen og NAV, sier Arum.

Behov for sterke virkemidler i ny IA-avtale
Arum viser til at partene i arbeidslivet nå er i ferd med å forhandle fram en ny avtale om et inkluderende arbeidsliv. 

- Riksrevisjonens rapport viser at det fortsatt er behov for en sterk IA-avtale og at det er nødvendig å løfte frem ytterligere virkemidler for å få flere funksjonshemmede inn i arbeidslivet. En jobbstrategi er tydeligvis ikke nok – nå må vi løfte fram delmålet i avtalen om å få flere funksjonshemmede i arbeid ut av skyggen av målet om å få ned sykefraværet. Nå håper vi partene i arbeidslivet, som faktisk skal forhandle fram en ny IA-avtale, hører på oss som organiserer funksjonshemmede og kronisk syke, sier Arum.