Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Arbeid

- Funksjonshemmede er et ubrukt potensial

Perspektivmeldingen krever høyere arbeidslivsdeltakelse. Den slår fast at verdiskapingen må opp for å opprettholde dagens velferdssamfunn.

Liv Arum, foto: Werner Juvik.- Dette er en konkret oppfordring til å gjøre noe med festtalene om inkludering i arbeidslivet til en realitet. Skal vi opprettholde dagens velferdssamfunn, trengs det en stor satsing på å få flere funksjonshemmede ut i arbeid, sier generalsekretær i FFO, Liv Arum.

Finansministeren konkluderte i dag tidlig med at vi må tjene mer eller bruke mindre for å kunne opprettholde dagens velferdssamfunn.

- Det ropes etter flere hender og hoder og at veksten av antall uføre må ned. Dette er krystallklare signaler om at det trengs en enda større satsing på å få flere funksjonshemmede ut i arbeidslivet. Skal vi få til dette, kreves det både konkrete tiltak fra myndighetene og vilje fra partene i arbeidslivet, sier Arum.

Ifølge SSBs arbeidskraftundersøkelsen fra 2. kvartal 2012 står 84 000 funksjonshemmede utenfor arbeidslivet, men ønsker seg inn.

- Her må både regjeringen, LO og NHO gå i seg selv og se på hva de ønsker å gjøre for å øke arbeidslivsdeltakelsen for funksjonshemmede. Det nytter ikke bare å peke på problemet – det kreves aktiv handling, sier Arum.

Av alle funksjonshemmede i alderen 15-66 år var i alt 41 prosent sysselsatt i 2. kvartal 2012 ifølge SSB. Til sammenligning var andelen sysselsatte i hele befolkningen på nær 75 prosent.

- Når så mange som 84 000 sier de står utenfor arbeidslivet og ønsker seg inn, sier det seg selv at vi har et stort og ubrukt potensial, sier Arum.

Krever nytt delmål 1 i IA-avtalen
IA-avtalens delmål om flere funksjonshemmede i arbeid har så langt bare vært en festtale, mye takket være arbeidsgivere som ikke gir funksjonshemmede en sjanse. FFO peker på at det største problemet i dag er at verken offentlige eller private arbeidsgivere ansetter funksjonshemmede jobbsøkere.

- Når regjeringen og partene i arbeidslivet nå skal forhandle frem en ny IA-avtale for 2014, mener FFO at delmål 1 i avtalen må knyttes til målsettingen om å få flere funksjonshemmede i arbeid. Når staten selv proklamerer mangfold og inkludering i arbeidslivet, må de selv vise at de mener alvor, sier Arum.

Arum trekker frem regjeringens jobbstrategi for funksjonshemmede som et viktig tiltak og et steg i riktig retning. FFO forventer at jobbstrategien følges og at den utvikles med flere konkrete tiltak.

- Det er behov for et bredt spekter av tiltak. Funksjonshemmede og kronisk syke er ikke en ensartet gruppe, men enkeltmennesker som har ulike behov i ulike situasjoner, avslutter Arum.