Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Arbeid

Arbeid

 

FFO vil arbeide for at mennesker som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom sikres mulighet til å bruke sine evner og kapasitet i aktiv deltakelse i arbeidslivet.

Deltakelse på like vilkår som alle andre

Å delta i arbeidslivet på like vilkår som alle andre har alltid vært en viktig kampsak for funksjonshemmedes organisasjoner – og er det fortsatt. Ifølge Statistisk sentralbyrå står over 80 000 funksjonshemmede utenfor arbeidslivet og som ønsker seg inn. Det er mange jobbsøkere som erfarer at funksjonshemningen skremmer potensielle arbeidsgivere, til tross for at en er godt kvalifisert for jobben og har lyst til å jobbe.

Å delta på like vilkår innebærer å få tilrettelagt arbeidet ut fra de forutsetninger og behov man har. For mange er det nødvendig å tydeliggjøre behovet for skreddersøm av arbeidssituasjonen. Det er også helt avgjørende at arbeidsgivere kan ha trygghet på at de får tilstrekkelig veiledning og oppfølging når det er behov for det og at nødvendige ressurser og virkemidler er tilgjengelige uten ekstrakostnader.

Vårt samfunn har fortsatt er en lang vei å gå før vi har et inkluderende arbeidsliv. Mange opplever å bli mistenkeliggjort av arbeidsgivere, som ikke tør å ta sjansen på ansettelse fordi du har en funksjonshemning eller en kronisk sykdom. Holdningene i arbeidslivet sammen med usikkerhet om vilkårene for å ta inn funksjonshemmede, er et vesentlig hinder for funksjonshemmedes deltakelse i arbeidslivet.

Synliggjøring av ubrukte ressurser

Funksjonshemmede og kronisk syke som står utenfor arbeidslivet, er en ubrukt ressurs. FFO mener økt arbeidslivsdeltakelse gir gevinster i alle ledd. Dette er også dokumentert gjennom samfunnsøkonomiske analyser, som viser den positive økonomiske effekten ved å legge til rette for funksjonshemmede arbeidstakere. Når du står utenfor og ønsker deg inn, er det fortvilende og lite motiverende som arbeidssøker å stadig møte stengte dører.

Videreutvikling av Jobbstrategien

Jobbstrategien for mennesker med nedsatt funksjonsevne må gi mest mulig konkrete resultater. Enkelte aktører har tatt utfordringen og systematisk ansatt funksjonshemmede. Det er avgjørende at flere virksomheter tar denne utfordringen. FFO mener at offentlige virksomheter, både statlige og kommunale, må gå foran og rekruttere flere funksjonshemmede arbeidstakere for å oppnå resultater. For å lykkes er det dessuten avgjørende at strategien forankres hos ansvarlige aktører, og spesielt hos partene i arbeidslivet.

Arbeid for økt livskvalitet

Det lønner seg å jobbe. I tillegg gir en plass i arbeidslivet bekreftelse og selvtillit. Å være i arbeid er den viktigste enkeltfaktoren for å utjevne sosiale helseforskjeller. Derfor betyr yrkesaktivitet også mye for den enkeltes helse. I tillegg er arbeidsplassen ofte også en arena for å få venner og bygge sosiale nettverk som er viktig for å kunne ha et sosialt liv. Dette er faktorer som står sentralt også for mennesker som lever med funksjonshemning og kroniske sykdommer, og som handler om den enkeltes livskvalitet og deltakelse.

FFOs program for 2014 - 2015 ble vedtatt på FFOs Kongress 24. november 2013.

Du kan laste ned programmet i sin helhet under Dokumenter og rapporter.

Her kan du lese artikler som handler om arbeidsliv.

 • 24.10.2013

  Jobbstrategien videreføres i 2014

  Statsbudsjettet for 2014 styrker jobbstrategien, og har flere gode satsinger for å få flere funksjonshemmede i arbeid.
 • 17.06.2013

  - Tilretteleggingsgarantien kan hjelpe inn i arbeidslivet

  Flere kunne deltatt i arbeidslivet om tilretteleggingsgarantien for å få flere funksjonshemmede i arbeid ble brukt i større grad og var mer kjent internt i NAV.
 • 17.06.2013

  NAVs personbrukerundersøkelse 2013

  Nylig la NAV fram sin årlige personbrukerundersøkelse som inneholder svar fra ca. 7000 brukere av NAVs tjenester og ytelser. Her kan du lese FFOs kommentarer til denne.
 • 04.06.2013

  SINTEF: IA-avtalen virker ikke etter hensikten

  Avtalen om inkluderende arbeidsliv har ført til et stort unødvendig sykefravær, mener SINTEF-forskere. FFO kommenterte denne saken i Aktuelt på NRK 2 i går kveld.
 • 07.05.2013

  Revidert nasjonalbudsjett

  I dag ble revidert nasjonalbudsjett lagt frem. FFO har gått gjennom budsjettene og laget en oversikt over de punktene som er mest interessant for våre medlemsorganisasjoner.
 • 03.05.2013

  Unge Høyre foreslår jobbskattefradrag

  I helgen skal Høyre stemme over et forslag om å innføre et jobbskattefradrag for de som kan jobbe. - Forslaget bidrar kun til å øke forskjellen mellom mennesker – ikke til å øke arbeidslivsdeltakelsen, mener FFO.
 • 05.04.2013

  La fram statistikk om Jobbstrategien

  På et seminar om jobbstrategien i FFO ble deltakerne presentert statistikk om målgruppen. Den viser at psykiske lidelser er det som hindrer flest unge under 30 år i å komme i arbeid.
 • 08.02.2013

  - Funksjonshemmede er et ubrukt potensial

  Perspektivmeldingen krever høyere arbeidslivsdeltakelse. Den slår fast at verdiskapingen må opp for å opprettholde dagens velferdssamfunn.
 • 24.01.2013

  To skritt foran

  Det er tittelen på en ny bok om funksjonshemning, oppvekst og mestring. Boka handler om unge funksjonshemmede som mot alle odds lykkes i å skaffe seg jobb og egen bolig.
 • 16.11.2012

  Studie om unge, arbeid og psykisk helse

  Rapporten «Ikke slipp meg» ble nylig presentert av Nordlandsforskning. Denne viser at frafall fra videregående skole og i arbeidslivet må forstås i lys av negative erfaringer som unge mennesker drar med seg fra oppveksten og grunnskolen.