Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Telemark

Kontaktinformasjon

FFO Telemark

Blekebakkveien 1
3725 Skien

Postadresse:

Blekebakkveien 1
3725 Skien

Telefon:
908 84 491

FFO Telemark oppfordrer organisasjonene til å sende inn forslag for brukerrepresentanter

Brukerrepresentanter til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommuner og fylkeskommunen samt til NAV brukerutvalg.

«Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar.» Arne Garborg.

 

Vil dere være med å gjøre hverdagen bedre for alle?

I løpet av høsten skal det innstilles nye brukerrepresentanter som kandidater til råd og utvalg i alle kommuner og til fylkeskommunen.

FFO Telemark mener det er av stor betydning å få inn kandidater fra organisasjonene som kan være talerør for alle, og som kan ivareta brukernes interesser og deres erfaringskompetanse inn i råd og utvalg.

Brukermedvirkning er en viktig kanal for å drive samfunnspåvirkning og skape forståelse for kronisk syke og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vi håper organisasjonene vil jobbe for å få frem kandidater til brukermedvirkning.

Vi ønsker å gjøre en innsats for likeverd og likestilling, og rette søkelys på saker som universell utforming og tilgjengelighet, oppvekst og utdanning, arbeid, levevilkår samt ha fokus på ny samhandlingsreform.  Og vi er ganske sikre på at dere har mange medlemmer ute i kommunene som kan være aktuelle kandidater til råd og utvalg

I tillegg til å være et viktig talerør for funksjonshemmede mener FFO Telemark at rollen som brukerrepresentant gir en bred innføring i samfunnspolitikk og helsepolitisk spørsmål som er med på styrke ens egenverdi.

FFO Telemark ber organisasjonene sende inn navn på egnede kandidater til de ulike kommunale råd og Nav brukerutvalg i alle kommuner. 

Deretter vil FFO Telemark sende kandidatene til oppdragsgiverne i Nav, kommuner og fylket.

FFO Telemark vil i løpet av høsten, 27. og 28. november i forbindelse med vårt ledermøte, arrangere kurs/konferanse for alle brukerrepresentanter.