Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Kontaktinformasjon

FFO Rogaland

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Postadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Telefon:
51 90 63 00

Årsmøte FFO Rogaland 2018

Tidspunkt
26.04.2018 til 26.04.2018
Sted
Luramyrveien 25a, 4313 Sandnes, 2 etasje

Innkalling til Fylkesårsmøte i FFO Rogaland

I henhold til FFO’s vedtekter § 5 innkalles det herved til fylkesårsmøte i FFO Rogaland

Torsdag 26. april 2018 kl. 17:00

ved FI-senteret, Luramyrveien 25a, 4313 Sandnes

Saker som ønskes behandlet på fylkesårsmøtet må være styret i hende
innen 24.mars til følgende mail: post.rogaland@ffo.no

Følgende saksliste foreslås

a)           Konstituering
              1.         Godkjenning av beslutningsdyktighet
              2.         Godkjenning av innkalling
              3.         Godkjenning av saksliste
              4.         Valg av møtefunksjonærer
                           -              møteleder
                           -              sekretærer (to stk.)
                           -              protokollunderskrivere (to stk.)
                           -              tellekorps (tre stk.)
b)           Godkjenning av FFO`s årsberetning for siste kalenderår
c)           Godkjenning av FFO’ s årsregnskap med revisorens beretning for siste kalenderår
d)           Orientering om FFO-samarbeidet i helseregionen
e)           Godkjenning av arbeidsprogram for kommende periode
f)            Godkjenne budsjett for inneværende år, inkludert fastsettingen av eventuelt honorar og
               godtgjørelse til FFO’s tillitsvalgte
g)           Saker fra medlemsorganisasjonene og styret
h)           Kontingent for neste kalenderår

i)             Valg av styre
                -           Leder
                -           Nestleder
                -           Økonomiansvarlig
                -           5 Styremedlemmer
                -           2 varamedlemmer

                Leder velges for 1 år. Styremedlemmer velges for 2 år slik at halvparten er på velg hvert år. 
                Varamedlemmer velges for 1 år


j)          Revisor

k)         Valg av valgkomite
              -           Leder
              -           2 medlemmer
              -           1 varamedlem

             Leder velges for 1 år. Medlemmer velges for 2 år slik at den ene står på valg hvert år.
             Varamedlem velges for 1 år.

Hver enkelt organisasjon kan stille med 2 representanter. Det er bare en fra hver organisasjon som har stemmerett under behandlingen av de ulike årsmøtesaker. 

Har dere saker som ønskes behandlet på årsmøtet så husk fristen for innsendelse som er 24. mars 2018.


Her finner dere kart over vårt nye FI-senter hvor Årsmøtet skal foregå - https://www.google.no/maps/place/Luramyrveien+25A,+4313+Sandnes/@58.8792113,5.7228042,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x463a36713a4024e3:0xf1f33cf544f06574!8m2!3d58.8792113!4d5.7249929

Adressen er følgende: Luramyrveien 25a, 4013 Sandnes – 2 etasje.

Påmeldingsfrist: 6. april 2018

PS: Der blir servert Meksikansk buffet i løpet av møtet.

Personalia:
Representasjon:
Hvem representerer du
 
Hvilken posisjon har du
 Hver organisasjon har ett vist antall stemmer i forhold til medlemstallet ved avstemninger. Det er kun en person pr. organisasjon som kan inneha denne retten. 
Har du stemmerett for din organisasjon?
 
Trenger du tolk? Kryss av under