Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Fylkessekretær, daglig leder av Fi-Senteret

Vibecke Magnus 

Kontortid: 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 02, 944 87 908

Styret og utvalg i FFO Hordaland 2019-2020

Foto: Canva

Handlingsplanen for 2018-2020

  1. Bedre hverdagen for funksjonshemmede og kronisk syke i Hordaland gjennom politisk påvirkning lokalt og i fylket
  2. Styrking av organisasjonene og av samarbeidet mellom medlemsorganisasjonene og kommune-FFO
  3. Økt deltagelse og kompetanse i forhold til brukermedvirkning
  4. Styrke Fi-Senterets informasjon og kompetanse arbeid ved etablering av kunnskapsarenaer på tvers av organisasjonene.

FFOHs Handlingsplan for 2018-2020 finner du her

STYRET 2019-2020

Fylkesleder, Epilepsiforeningen, Bergen og Omegn Laila G. Nygård

e-post lhalhjem@online.no  mobil: 976 37 672

Nestleder, Forbundet Tenner og Helse Hordaland, Dag Einar Liland 

e-post deliland@online.no mobil: 950 38 029 

Øvrige styremedlemmer:

Michael Sønnesyn, Norges Blindeforbund Hordaland

e-post  misoennesyn@outlook.com mobil: 402 03 913

Dag Birkrem, Hordaland Parkinsonforening

e-post dag.birkrem@online.no mobil: 926 91 041

Else Berit Helle , Mental Helse Hordaland

e-post elseb47@gmail.com mobil: 413 80 164

Jan Oddvar Gjerde, LHL Hordaland

e-post jogjerde707@gmail.com mobil: 975 90 322

Henrik Daniel Skaalvik, LMF Hordaland

e-post hordaland@lmfnorge.no mobil: 941 81 772

Reidun T. Rinde, Ms-forbundet Bergen og Hordaland

e-post reidun.rinde@gmail.com mobil: 418 08 600

Varamedlemmer:

1. Thale Skogstad, fra Ryggforeningen Hordaland e-post thale.skogstad@gmail.com mobil: 926 61 371

2. Egil Hope, Foreningen for muskelsyke, Hord/SognFJ e-post egil.hope@hotmail.com  mobil: 911 29759

Utvalg i tråd med handlingsplanen: 1)  Brukermedvirningsutvalget, 2) Informasjons- og arrangementsutvalget og 3) Interessepolitisk utvalg.

Leder av brukermedvirkningsutvalget Jan Oddvar Gjerde.

Leder av informasjon- og arrrangementsutvalget Reidun T. Rinde. 

Leder av interessepolitisk utvalg Dag Birkrem.

Vi trenger flere medlemmer til utvalgene i styret har du noe å bidra med eller ønsker å arbeide adhoc er det bare å ta kontakt med fylkessekretær Vibecke Magnus på e-post: post.hordaland@ffo.no  og vi sender mer informasjon om utvalgene.