Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Fylkessekretær, daglig leder av Fi-Senteret

Vibecke Magnus 

Kontortid: 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 02, 944 87 908

Interessepolitikk "Nothing About Us, With Out Us"

Foto: Hordaland Fylkeskommune

Interessepolitisk utvalg tar for seg saker relatert til politikk. Dagligdagse ting blir store og viktige felt når det angår mange. Jo flere vi er sammen, desto større spredning av kunnskap og deling av organiasjonens ressurser - slik at vi kan jobbe aktivt mot felles mål!

På denne siden finner du som følger:

 1. Hva er interessepolitikk?
 2. Fokuspunkter for Interessepolitisk utvalg i FFO Hordaland
 3. FFO Hordaland og interessepolitikk
 4. Nyttig politisk informasjon
 5. Eksempel på interessepolitisk satsingsområde - Habilitering, rehabilitering og mestring

1. Hva er interessepolitikk?

 • Interessepolitikk dreier seg om å arbeide for felles rettigheter, riktig praksis og rettferdig fordeling av midler i samfunnet.
 • Interessepolitikk handler om å utveksle felles erfaringer med tjenestetilbud som for eksempel hjelpetilbud og utdannelse. Det kan være et sprik mellom det som er ønskelig og det som virkelig skjer - interessepolitikk handler om å avdekke og endre slike sprik.
 • Interessepolitikk kan for eksempel ta for seg oppvekstvilkår; økonomisk trygghet for barn, inkludering i offentlige tilbud, tidlig oppstart på tiltak, bedre kompetanse og rett tilbud, tverrfaglig og interkommunalt samarbeid samt praksisplass for lærestedene slik at helsepersonell får nødvendig erfaring. Utfordringer kan være fragmenterte tjenester, søknader som tar lang tid og at tilbud varierer etter fylke/kommune.
 • Interessepolitikk er også i fokus når det kommer til samfunnets tilgjengelighet; universell utforming av boliger, IKT-løsninger, automater, transportsystem og helsetjenester. Dette er relatert til brukermedvirkning på individnivå og systemnivå, der brukerne må være aktive i sin egen situasjon og engasjere seg for felles beste.

2. Fokuspunkter for Interessepolitisk utvalg i FFO Hordaland

 1. Skole og utdanning
 2. Rehabilitering og habilitering
 3. Tilgjengelighet og universell utforming 
 4. Arbeid
 5. Levekår
 6. Helse

3. FFO Hordaland og interessepolitikk

 • FFO Hordaland kan i motsetning til det fylkeskommunale rådet velge å være mer spisset politisk. Både rådet og FFOH kan ta for seg kommunal- og fylkespolitikk (fylket: videregående skole og tannhelse), skrive tilsvar til høringer fra fylket, ha kontakt med lokalpolitikere med ønsker i forhold til lokal og nasjonal politikk.
 • Relevant for Interessepolitisk utvalg er særlig fylkeskommunal politikk.
 • All fylkeskommunal politikk skal være i tråd med FFOs vedtekter (se Vedtekter) og FFOs politiske notater.

4. Nyttig politisk informasjon

5. Eksempel på interessepolitisk satsingsområde - Habilitering, rehabilitering og mestring

 • Skal tilbys til alle som trenger det.
 • Habilitering gjelder deg som er født med en tilstand/skade eller hadde en tidlig ulykke.
 • Rehabilitering gjelder de som har vært friske og i prinsippet skal tilbake til en tidligere tilstand.
 • I praksis er det overlappinger mellom disse gruppene, og mange funksjonshemmede og kroniske syke på rehabilitering må også venne seg til tanken på at ting ikke blir som fø - mange kan imidletid kunne klare skole, arbeid og hverdagsliv med tilrettelegging. Samhandlingsreformen gjør at spesialiserte helsetjenester dreies mot hjemkommunen.