Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Fylkessekretær, daglig leder av Fi-Senteret

Vibecke Magnus 

Kontortid: 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 02, 944 87 908

Brukermedvirkning og brukerutvalg

En brukerrepresentant er en som selv er bruker av helsetjenester og eventuelle andre tjenester. Med brukermedvirkning får disse selv muligheten til å få sine og andre brukeres problemstillinger og meninger hørt og tatt i betraktning. 

Brukermedvirkning er et demokratisk virkemiddel som kan bidra til at pasienter og andres behov blir bedre ivaretatt av helseforetakene og velferdsstaten.

Brukerrepresentanter er med andre ord viktige i FFOs arbeid for å bedre funksjonshemmedes kår. På denne siden vil du finne nyttig informasjon om og for FFOs brukerrepresentanter i Vestland.

Hvor finner man brukerrepresentantene?

Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner 1.1.2020  Vestland (politisk utvalg)

Kommunene:

Sykehus

Distriktspsykriatiske sentre (DPS):

Brukerutvalg ved Rehabliterings institusjoner:

NAV:

Brukermedvirkning i prosjekt - nettverk og klynger:

Vil du bli brukerrepresentant?

Dersom du er engasjert i rettighetene til funksjonshemmede og kronisk syke så kan du bidra til forandring i samfunnet ved å selv bli en brukerrepresentant.

Det er ikke nødvendig at brukerrepresentanten er tillitsvalgt i egen organisasjon, men det er et krav at vedkommende har sin egen organisasjons tillit og er aktivt foreslått av denne. Brukerrepresentanten skal representere og tale på vegne av FFO Hordalands medlemsorganisasjoner. FFO Hordaland og FFO Sogn og Fjordane forventer at brukerrepresentantene prioriterer og møter på brukeropplæring og erfaringskonferanser.

Prosedyre for innstilling av brukerrepresentanter: 

FFO mottar brev om oppnevning fra det ansvarsstedet der FFO skal være representert (helseforetak, NAV, mm.). Fylkeslaget  sender ut brev/mail om oppnevning til medlemsorganisasjonene.

  • De ulike organisasjonene foreslår kandidater (bruk eget skjema til å fylle ut informasjon om brukerrepresentanten, slik at vi kan bli kjent med vedkommendes bakgrunn og egenskaper).
  • Fylkeslaget innstiller kandidater.
  • oppnevner styrene (helseforetak, NAV, mm.) representantene.
  • Brukerutvalget settes i funksjon.

Vi tilbyr:

  • Opplæring (obligatorisk) - brukeropplæringskurs, erfaringsforum, temakvelder.
  • Rådgivning i forhold til viktige interessepolitiske saker.
  • Formidling av kontakt mellom medlemmer/organisasjoner og brukerrepresentantene.
  • Studiehefter/kursmateriell.
  • Formidling av FFOs poltiske notater innefor helse-levekår-skole og utdanning-universell utforming og tilgjengelighet og arbeid.

Mer informasjon om brukermedvirkning:

Foto: Canva