Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs program / Arbeid

Arbeid

 

FFO vil arbeide for at mennesker som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom sikres mulighet til å bruke sine evner og kapasitet i aktiv deltakelse i arbeidslivet.

Deltakelse på like vilkår som alle andre

Å delta i arbeidslivet på like vilkår som alle andre har alltid vært en viktig kampsak for funksjonshemmedes organisasjoner – og er det fortsatt. Ifølge Statistisk sentralbyrå står over 80 000 funksjonshemmede utenfor arbeidslivet og som ønsker seg inn. Det er mange jobbsøkere som erfarer at funksjonshemningen skremmer potensielle arbeidsgivere, til tross for at en er godt kvalifisert for jobben og har lyst til å jobbe.

Å delta på like vilkår innebærer å få tilrettelagt arbeidet ut fra de forutsetninger og behov man har. For mange er det nødvendig å tydeliggjøre behovet for skreddersøm av arbeidssituasjonen. Det er også helt avgjørende at arbeidsgivere kan ha trygghet på at de får tilstrekkelig veiledning og oppfølging når det er behov for det og at nødvendige ressurser og virkemidler er tilgjengelige uten ekstrakostnader.

Vårt samfunn har fortsatt er en lang vei å gå før vi har et inkluderende arbeidsliv. Mange opplever å bli mistenkeliggjort av arbeidsgivere, som ikke tør å ta sjansen på ansettelse fordi du har en funksjonshemning eller en kronisk sykdom. Holdningene i arbeidslivet sammen med usikkerhet om vilkårene for å ta inn funksjonshemmede, er et vesentlig hinder for funksjonshemmedes deltakelse i arbeidslivet.

Synliggjøring av ubrukte ressurser

Funksjonshemmede og kronisk syke som står utenfor arbeidslivet, er en ubrukt ressurs. FFO mener økt arbeidslivsdeltakelse gir gevinster i alle ledd. Dette er også dokumentert gjennom samfunnsøkonomiske analyser, som viser den positive økonomiske effekten ved å legge til rette for funksjonshemmede arbeidstakere. Når du står utenfor og ønsker deg inn, er det fortvilende og lite motiverende som arbeidssøker å stadig møte stengte dører.

Videreutvikling av Jobbstrategien

Jobbstrategien for mennesker med nedsatt funksjonsevne må gi mest mulig konkrete resultater. Enkelte aktører har tatt utfordringen og systematisk ansatt funksjonshemmede. Det er avgjørende at flere virksomheter tar denne utfordringen. FFO mener at offentlige virksomheter, både statlige og kommunale, må gå foran og rekruttere flere funksjonshemmede arbeidstakere for å oppnå resultater. For å lykkes er det dessuten avgjørende at strategien forankres hos ansvarlige aktører, og spesielt hos partene i arbeidslivet.

Arbeid for økt livskvalitet

Det lønner seg å jobbe. I tillegg gir en plass i arbeidslivet bekreftelse og selvtillit. Å være i arbeid er den viktigste enkeltfaktoren for å utjevne sosiale helseforskjeller. Derfor betyr yrkesaktivitet også mye for den enkeltes helse. I tillegg er arbeidsplassen ofte også en arena for å få venner og bygge sosiale nettverk som er viktig for å kunne ha et sosialt liv. Dette er faktorer som står sentralt også for mennesker som lever med funksjonshemning og kroniske sykdommer, og som handler om den enkeltes livskvalitet og deltakelse.

FFOs program for 2014 - 2015 ble vedtatt på FFOs Kongress 24. november 2013.

Du kan laste ned programmet i sin helhet under Dokumenter og rapporter.