Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Presse / - Viktig at brukerne trekkes med i arbeidet om NAV

- Viktig at brukerne trekkes med i arbeidet om NAV

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson presenterte i dag NAV-ekspertutvalg som har som mål å avbyråkratisere etaten til beste for brukerne og å hjelpe flere fra trygd til arbeid. Utvalget skal blant annet gjennomgå tjenesteoppfølgingen av brukere med sammensatte problemer. Dette er et viktig signal fra regjeringen, mener FFO.

- Vi er fornøyd med at det skal opprettes en referansegruppe for ekspertutvalgets arbeid, og at brukerorganisasjonene vil bli invitert til å delta. Som paraplyorganisasjon for 75 organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke forventer vi å bli invitert til å delta i referansegruppen, sier Liv Arum, generalsekretær i FFO.

Folk som lever med funksjonshemning eller en kronisk sykdom har kontakt med NAV om mange ulike forhold. Det kan handle om pensjon, trygd, hjelpemidler, helserelaterte ytelser eller arbeidsrelaterte forhold. Alle er avhengig av at NAV utøver rask og god saksbehandling, og at etaten har høy kompetanse.

For mer informasjon:

Liv Arum, generalsekretær, telefon 913 02 886