Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Krav og merknader

Krav og merknader

 • 19.05.2017

  Prop. 64 L (2016-2017) Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.)

  <p>Les FFOs brev til Kommunal- og forvaltningskomitéen&nbsp;<a href="/link/2ccffee68c3d44299e10c9e00ecff7d0.aspx">her</a></p>
 • 11.05.2017

  Prop. 57 L (2016–2017) Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)

  <p>Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen har til behandling Prop. 57 L (2016–2017) Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)&nbsp;</p>
 • 11.05.2017

  Merknad til Prop. 81 L (2016-2017)

  <p>Familie- og kulturkomitéen har til behandling Prop. 81 L (2016-2017) Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)</p>
 • 03.05.2017

  Merknad til Prop. 65 L (2016-2017)

  <p>Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité har til behandling Prop. 65 L (2016-207) Endringar i kommunelova m.m. (råd for eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom)</p>
 • 02.05.2017

  Merknad til Prop. 74 L (2016-2017)

  <p>Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.)</p>
 • 14.03.2017

  Merknad til Prop. 49 L (2016-2017)

  <p>Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i helse- og omsorgstjenesteloven med sikte på å samle og tydeliggjøre kommunenes plikt til pårørendestøtte.</p>
 • 14.03.2017

  Merknad til St.meld 12 - Alt å vinne

  <p>Stortingets Familie- og kulturkomité har til behandling St. meld 12 - Alt å vinne. FFO deltok på innspillsmøte 16. februar og sendte i ettertid et brev til komitéen. Komitéen planlegger å avgi sin innstilling 6. april og foreløpig dato for behandling i Stortinget er 2. mai.</p>
 • 14.03.2017

  Merknad til Prop. 48 L (2016-2017)

  <p>Stortingets Arbeids- og sosialkomite har til behandling Prop. 48 L (2016-2017) Endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av sykt barn) FFO deltok i høringsmøte 13.03.2017</p>
 • 11.04.2016

  Merknad til Meld. St. 16 (2015-2016)

  <p>Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite har til behandling Meld. St. 16 (2015-2016) Fra utenforskap til ny sjanse. FFO deltok ikke i høringen 4. april, men vi tillater oss å komme med en merknad til komiteen angående meldingen.&nbsp;</p>
 • 08.01.2016

  FFOs krav til statsbudsjettet

  <p><strong><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NO-BOK; mso-fareast-language: NO-BOK; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NO-BOK; mso-fareast-language: NO-BOK; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NO-BOK; mso-fareast-language: NO-BOK; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">11. november 2015 sendte vi over våre første punkter til&nbsp;</span></span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NO-BOK; mso-fareast-language: NO-BOK; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NO-BOK; mso-fareast-language: NO-BOK; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NO-BOK; mso-fareast-language: NO-BOK; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">regjeringen knyttet til statsbudsjettet for 2017.</span></span></span></strong></p>