Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Notater

Politiske notater

 • 17.08.2017

  En skole for alle

  En god skolepolitikk

 • 25.11.2016

  Veien til et universelt utformet samfunn

  Det gjøres mye for å sikre universell utforming og tilgjengelighet i norsk samfunn. Men tempoet må økes. Tirsdag 22. november lanserte FFO ny politikk som viser hva som skal til for å sikre en god fremdrift.

 • 02.11.2016

  Broer til arbeid

  Hvordan få flere funksjonshemmede i jobb 

 • 09.06.2016

  Hjelpemiddelordningen er truet: Ikke flytt den til kommunenen

  Dette notatet er FFOs, NHFs og Unge Funksjonshemmedes innspill til en hjelpemiddelformidling som støtter opp under funksjonshemmedes selvstendighet og deltagelse i alle deler av samfunnslivet.

 • 15.03.2016

  - Tannhelse er også helse

  FFOs notat om tannhelse

 • 15.03.2016

  Robuste kommuner - for hvem?

  Kommune- og fylkestingsvalget 2015: Robuste kommuner - for hvem?

 • 15.03.2016

  Trygg økonomi - for hvem?

  Heftet gir et godt bilde av hvordan det er å leve med en funksjonshemming eller kronisk sykdom i dag, og hva det kreves både av en selv og av de ytelsene og ordningene man er avhengige av.

 • 26.03.2015

  Hvordan få rettigheter oppfylt?


  FFOs notat om funksjonshemmedes rettssikkerhet: - HVORDAN FÅ RETTIGHETER OPPFYLT?
  Her kan du også laste ned en word-versjon av notatet.

 • 19.11.2014

  Gode boliger for alle

  Å ha et godt sted og bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet. Funksjonshemmede og kronisk syke vil bo som andre, men har ikke samme valgfrihet i boligmarkedet.

 • 10.11.2014

  En skole for alle

  FFOs notat om en god skolepolitikk - En skole for alle!