Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Aktuelt / Spørreundersøkelse sendt ut i dag

Spørreundersøkelse sendt ut

FFOs Kongress i 2015 vedtok å iverksette en organisasjonsutviklingsprosess i FFO. Visjonen er å skape et fremtidig FFO som er mer slagkraftig, effektiv og involverende.

Det aller første steget på veien dit er å gjennomføre en undersøkelse av medlemsorganisasjoner og fylkes-FFO. 

– Denne uken sender vi ut en spørreundersøkelse til alle FFOs organisasjoner på nasjonalt nivå, og til fylkes-FFO. Målet med undersøkelsen er å få vite hva de mener om FFOs arbeid, service og tilbud slik det er organisert i dag, sier leder av styringsgruppen for prosjektet, Morten Buan.

Undersøkelsen går ut på e-post til den enkelte organisasjons generalsekretær/leder, og til fylkes-FFOs styreledere og fylkessekretær. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk.

– Jeg vil oppfordre alle som mottar undersøkelsen til å sette av 5 – 10 minutter til å svare. Vi trenger at hele familien, store og små, melder seg på i prosjektet og engasjerer seg. Deres tilbakemeldinger er viktige for oss, sier Buan.

FFO går spennende tider i møte

Medlemsundersøkelsen er den første i sitt slag og resultatet av den vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for den videre gangen i prosjektet.

– Vi ser frem til å lære om hvilket forhold medlemsorganisasjoner og fylkesFFO har til FFO sentralt, og vi er spent på hva organisasjoner og fylkeslag ønsker av oss i fremtiden. Når vi vet mer om deres ønsker og behov, vil det gjøre oss i stand til å skape et fremtidig FFO som kan være til god nytte for alle, sier Buan.

Dette er bare en første del av prosjektet. Både fylkeslag, organisasjoner og kommune-FFO vil bli videre involvert i arbeidet.

Skal ansette fylkessekretærer nasjonalt

Et av de konkrete oppdragene som ble gitt av Kongressen i 2015 var å ansette fylkessekretærene nasjonalt innen 1. januar 2018. Arbeidet med å utrede hvordan dette skal gjøres er så vidt kommet i gang.

– Det er satt av ressurser og går i gang med dette arbeidet nå. Vi har ikke konkludert med hvordan det skal gjøres enda, sier Buan.

Håper på 100 svar

– Vi er en organisasjon som er moden for modernisering og fornying. Det sa den nyansatte Lilly Ann Elvestad i februar du han var fersk i sin stilling som FFOs generalsekretær.

Siden den gang har ordene om modernisering gitt resultater: I tillegg til de fagpolitiske og administrative enhetene, er det opprettet en ny enhet i FFO-sekretariatet som blant annet er spesielt rigget for å gjennomføre utviklingsprosjektet som ligger foran oss.

FFOs Hanne Witsø har lang fartstid i sekretariatet og leder enheten fra 1. mai. Hun har jobbet mye med prosjektet og spesielt undersøkelsen som går ut denne uken.

– Om vi får inn 100 svar fra medlmsorganisasjoner og fylkes-FFO, da er jeg fornøyd. Det gir det oss et godt tallmateriale å jobbe videre ut i fra. FFO har et viktig oppdrag, og det er et privilegium og veldig gøy å få lov til å jobbe med utvikling av organisasjonen videre, sier Witsø.

 

Foto: Hanne Witsø er nyansatt organisasjons- og utviklingsleder i FFO. 

Har du ytterligere spørsmål til prosjektet? Hanne Witsø svarer deg gjerne hanne.witso@ffo.no

Foto, topp: Morten Buan sitter i FFOs hovedstyre og er leder av prosjektets styringsgruppe.