Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Tilgjengelighet

Frykter økt spekulativ bygging av små leiligheter

For en tid tilbake innførte Kommunal- og regionaldepartementet et unntak fra kravet i byggeteknisk forskrift om universell utforming av studentboliger. FFO gikk imot unntaket som innebærer at det er nok at 20 prosent av studentboligene er universelt utformet og ikke alle, slik kravet er i dag.

Nå har Kommunal- og regionaldepartementet sendt ut et høringsforslag der de ønsker å utvide unntaket. Tidligere gjaldt unntaket kun for studentskipnader som bygger studentboliger, mens man nå ønsker at det skal gjelde for alle som bygger slike boliger – også private aktører i markedet.

For å sikre at boligene som bygges faktisk brukes som studentboliger, knytter man et såkalt servitutt til tillatelsen. Det betyr at det stilles krav om at boligene skal benyttes til dette formålet, og det foreslås en tidsavgrensning for dette på 10 år.

FFO går imot utvidelsen av unntaket i sin høringsuttalelse til departementet.

- Vi er på linje med Unge funksjonshemmede i denne saken, og støtter derfor deres høringssvar. En utvidelse av unntaket vil være uheldig på sikt, fordi boligene etter 10 år fritt kan legges ut i boligmarkedet. Det kan føre til spekulativ boligbygging, og mange utilgjengelige små boliger som ikke innfrir dagens krav om universell utforming, sier Berit Therese Larsen, rådgiver i FFO.

FFO mener dette er en utvikling som er stikk i strid med den gode hensikten bak innføringen av kravene om universell utforming i Byggeteknisk forskrift.

Dersom departementet holder fast ved et unntak som knyttes til den nevnte servitutten, mener FFO at tidsavgrensningen bør være 50 år, og ikke 10 år slik det foreslås. Vi mener videre at unntaket vil ha mindre skadevirkninger om det avgrenses til studentboligstiftelser, eller blir styrt etter husleielovens § 11-2 i stedet for gjennom en servitutt.