Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om organisasjonen / Organisasjonsarbeid

Likemannsarbeid

Som paraplyorganisasjon driver ikke FFO med likemannsarbeid. Men vi har som mål å bidra til at medlemsorganisasjonene kan bygge opp sitt eget likemannsarbeid. Årlig arrangerer vi en konferanse for likemannsansvarlige i organisasjonene. 

Målsetningen med konferansene er at organisasjonene skal kunne hente erfaring fra hverandre, og på den måten styrke sitt likemannsarbeid. De siste årene har FFO i tillegg arrangert veilederkurs innen likemannsarbeid. 

Likemannsarbeid er definert til å være funksjonshemmedes egen omsorgsarena. Det dreier seg om hjelp til selvhjelp til mennesker som er i samme situasjon som en selv. Dette kan gjelde både funksjonshemmede og pårørende.

Likemannsarbeid er definert til å være funksjonshemmedes egen omsorgsarena. Det dreier seg om hjelp til selvhjelp til mennesker som er i samme situasjon som en selv. Dette kan gjelde både funksjonshemmede og pårørende.

Likemannsarbeid skal gi funksjonshemmede og pårørende et annet tilbud og dekke et annet behov enn det, for eksempel, fagpersonell kan bidra med. Utgangspunktet er at den som har skoen vet best hvor den trykker.

Likemannsarbeid i organisasjonene

FFOs medlemsorganisasjoner har et mer eller mindre organisert likemannsarbeid. Skolering av likemenn skjer i hver enkel organisasjon. Selv om mye er likt vil vektlegging i arbeidet variere noe, ut fra hvilken funksjonshemning/diagnose.

Klikk her for oversikt over FFOs materiell om likemannsarbeid