Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om organisasjonen / Organisasjonsarbeid

Brukermedvirkning

En viktig oppgave for FFO er å ivareta interessene til funksjonshemmede og kronisk syke i ulike utvalg, råd, referansegrupper osv. I dag har vi mer enn 1600 brukerrepresentanter, som representerer FFO og medlemsorganisasjonene på sentralt og lokalt nivå. 

De som representerer FFO favner et bredt område. Vi har brukerrepresentanter med i alt fra NAVs brukerutvalg på sentralt, fylkes- og lokalt nivå, i Helseforetakenes brukerutvalg, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, PP-tjenesten i kommunen og brukerrådene til Statped for å nevne noen.

Vil du bli brukerrepresentant?
FFO har behov for å komme i kontakt med flere som kan representere oss. Ta kontakt med Bjørg Kampestuen-Berntzen for mer informasjon.