Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om organisasjonen / Hovedstyret

Sindre Børke Styremedlem Telefon: 909 87 474

Sindre Børke:

  • Representerer Diabetesforbundet i FFOs hovedstyret.

  • Ble valgt inn som styremeldem i FFOs hovedstyre for første gang på FFOs Kongress i november 2013.

  • Tidligere forbundsleder i Diabetesforbundet i 3x3 år, hvorav 5 år med ledervervet som fulltidsjobb. Ytterligere 6 år i sentralstyret.

  • Æresmedlem i og brukerrepresentant for Diabetesforbundet.

  • Jobbet som administrasjonssjef, og seksjonssjef/prosjektkoordinator for data-innhenting og -tilrettelegging i Statistisk Sentralbyrå.

  • Kort periode som leder av det nasjonale kompetansesentret for læring og mestring. Pensjonist fra 2014.

  • Er selv kronisk syk.