Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

NORILCO -Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Pb 4 Sentrum
0101 Oslo

Besøksadresse:

Øvre Vollgate 11
3. etasje
0101 Oslo

Telefon:
02013
E-post:
Hjemmeside:

Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO) er en organisasjon for deg som er stomi- eller reservoaroperert. NOILCO er tilsluttet Kreftforeningen.

Funksjonshemning

Stomi/reservoaroperert er en betegnelse på personer som har fjernet deler av tarmsystem eller urinveier og fått anlagt en åpning for tarm eller urinveier på magen eller et innvendig reservoar.

Kreft er den hyppigste årsaken til operasjon. Andre årsaker er medfødte misdannelser eller kroniske sykdommer i fordøyelses-systemet.

Typer stomier/reservoarer:

  • Colostomi - Tykktarmen (colon) er ført ut
  • Ileostomi - Tynntarmen (ileum) er ført ut
  • Urostomi - Urinveiene er ført ut
  • Kontinent stomi - Tarminnhold eller urin er samlet opp i et reservoar inne i bukhulen. Reservoaret lages av et stykke tarm, og tømmes ved hjelp av et kateter
  • IAA - Ileoanal anastomose; tykktarmen er fjernet, av tynntarmen lages et resevoar som skjøtes fast til endetarmskanalen. Tømming skjer på naturlig vis.

Organisasjonen

NORILCO – Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte er en interesseorganisasjon for de stomi- og reservoaropererte. NORILCO er en av fem pasientforeninger som er tilsluttet Kreftforeningen. 

NORILCOs hovedformål er å drive opplysningsarbeid og besøkstjeneste overfor de opererte og dere pårørende, både før og etter operasjon. Foreningen har egen ungdomsgruppe og foreldregruppe.