Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Telemark

Kontaktinformasjon

FFO Telemark

Blekebakkveien 1
3725 Skien

Postadresse:

Blekebakkveien 1
3725 Skien

Telefon:
35 52 54 00 og 908 84 491
Telefax:
35 52 54 01

Program for brukerkonferanse 4. Og 5 november 2016Quality Hotel Grand Farris, Larvik 4. Og 5 november 2016 Quality Hotel Grand Farris, Larvik

Tidspunkt
04.11.2016 til 05.11.2016
Sted

Program for brukerkonferanse 4. Og 5 november 2016

Quality Hotel Grand Farris, Larvik

4 nov.

1130             Registrering og utdeling av konferansemapper.

1200             Lunsj

1245             Rita Andersen, leder FFO Telemark, ønsker velkommen.

1300             Brukermedvirkerens 10 bud! v/Karin S. Karlsen, tidligere brukerutvalget Sykehuset Telemark/FFO Telemark

1345             Pause

1400             Avtaler mellom spesialisthelsetjenesten og kommunalhelsetjenesten. Fungerer samarbeidsavtalene i henhold til intensjonene sett fra spesialisthelsetjenesten?

v/Hege Holmern, Samhandlingskoordinator Grenland

1445             Pause

1500             Har brukerutvalget gjennomslagskraft?  Blir brukerstemmen hørt? Gi eksempler

                    v/Idar Grotle, leder brukerutvalget Sykehuset Telemark

1545             Spørsmål/dialog

1600             Pause

 

1615             Hva er god spesialisthelsetjeneste for befolkningen?

                    v/ordfører Halfdan Haugan, Seljord

                   

1715             Spørsmål/dialog

1900             Middag

 

 

5.nov.

0800             Frokost

0930             Hva er hverdagsrehabilitering i kommunene? Hvem henvises til spesialisthelsetjenestens rehabilitering?

                    v/Caroline Torskog, Seksjonsleder/fysioterapeut

Poliklinikk for Fysikalsk medisin og Arbeidsrettet rehabilitering

Lærings- og mestringssenter (LMS) Skien og Notodden

Prosjektleder "Sammen om det gode rehabiliteringsforløpet i Telemark"    

 

1015             Spørsmål/dialog

1045             Pause

1100             Avtaler mellom spesialisthelsetjenesten og kommunalhelsetjenenesten.
Fungerer samarbeidsavtalene i henhold til intensjonene sett fra kommunehelsetjenesten?

                    v/Guro Winsvold, kommunalsjef Skien kommune

1145             Spørsmål/dialog

 

1200             Pause m/utsjekking av rom

 

1230             Lunsj

1315             Hvordan sikre reell brukermedvirkning!

                    v/Ingrid Venanger, brukerutvalget Sykehuset Telemark

1400             Spørsmål/dialog

1430             Pause

1445             Innspill fra brukerutvalget Helse Sør Øst

                    V/ Nina Roland, Brukerutvalget Helse Sør øst

1515             Avslutning v/leder i FFO Telemark