Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Vestre Strømkaien 7-9, 3.etasje

5008 BERGEN

Org.nr.: 971349050 

Åpningstid: man-fredag kl. 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 00/ 55 59 68 02 / 94 48 79 08

Interessepolitikk "Nothing About Us, With Out Us"

Interessepolitisk utvalg tar for seg saker relatert til politikk. Dagligdagse ting blir store og viktige felt når det angår mange. Jo flere vi er sammen, desto større spredning av kunnskap og deling av organiasjonens ressurser, slik at vi kan jobbe aktivt mot felles mål.

Interessepolitikk dreier seg om å arbeide for felles rettigheter, riktig praksis og rettferdig fordeling av midler i samfunnet.

Interessepolitikk handler om å utveksle felles erfaringer med tjenestetilbud som hjelpetilbud og utdannelse. Det kan være et sprik mellom det som er ønskelig og det som virkelig skjer - interessepolitikk handler om å avdekke og endre slike sprik.

Interessepolitikk kan ta for seg oppvekstvilkår; økonomisk trygghet for barn, inkludering i offentlige tilbud, tidlig oppstart på tiltak, bedre kompetanse og rett tilbud, tverrfaglig og interkommunalt samarbeid samt praksisplass for lærestedene slik at helsepersonell får nødvendig erfaring. Utfordringer kan være fragmenterte tjenester, søknader som tar lang tid og at tilbud varerer etter fylke/kommune.

Interessepolitikk er også i fokus når det kommer til samfunnets tilgjengelighet; universell utforming av boliger, IKT-løsninger, automater, transportsystem og helsetjenester. Dette er relatert til brukermedvirkning på individnivå og systemnivå, der brukerne må være aktive i sin egen situasjon og engasjere seg for felles beste. Habilitering, rehabilitering og mestring skal tilbys til alle som trenger det. Habilitering gjelder deg som er født med en tilstand/skade eller hadde en tidlig ulykke, rehabilitering gjelder de som har vært friske og i prinsippet skal tilbake til en tidligere tilstand. I praksis er det overlappinger mellom disse gruppene, og mange funksjonshemmede og kroniske syke på rehabilitering må også venne seg til tanken på at ting ikke blir som før- mange kan imidletid kunne klare skole, arbeid og hverdagsliv med tilrettelegging. Samhandlingsreformen gjør at spesialiserte helsetjenester dreies mot hjemkommunen. 

For å fremme funksjonshemmedes rettigheter er det i alle fylker, og i stor grad alle kommuner Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I noen kommuner er eldre og råd for funksjonshemmede slått sammen til fellesråd. Alle råd er rådgivende og skal bistå fylker og kommuner i forhold til offentlige høringer, regionale planer, kommune planer innenfor hele fylkes- og kommunal virksomhet. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevene er poltisk oppnevnt og råden sitter for en 4 års periode om gangen.

For mer informasjon om fylkes- og kommunale råds oppgaver se her:https://www.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/rad/

FFO Hordaland kan i motsetning til Rådet velge å være mer spisset politisk. Både Rådet og FFOH kan ta for seg kommunal- og fylkespolitikk (fylket: videregående skole og tannhelse), skrive tilsvar til høringer fra fylket, ha kontakt med lokalpolitikere med ønsker i forhold til lokal og nasjonal politikk.

INTERESSEPOLITISK UTVALG 2018-2019 

Leder av utvalget Inge Fiskvik, styremedlem i FFO Hordaland 

                                      E-post: ifiskvik@icloud.com, Mobil: 97 54 68 11

Relevant for Interessepolitisk utvalg er særlig fylkeskommunal politikk - http://www.hordaland.no/

All fylkeskommunal politikk skal være i tråd med FFOs vedtekter (se Vedtekter) og FFOs politiske notater - http://www.ffo.no/FFO-mener/Notater/

Fokuspunkter for Interessepolitisk utvalg i FFO Hordaland:

1) SKOLE OG UTDANNING 

2) REHABILITERING OG HABILITERING

3) TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING 

4) ARBEID 

5) LEVEKÅR 

Se også Brukerutvalg.

 

 

Fotografi er fra Valestrand, kreditert Helge Aspevik.