Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Vestre Strømkaien 7-9, 3.etasje

5008 BERGEN

Org.nr.: 971349050 

Åpningstid: man-fredag kl. 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 00/ 55 59 68 02 / 94 48 79 08

Arbeid

Her finner du informasjon for deg som er arbeidsgiver, deg som er arbeidstaker/arbeidssøkende og generell informasjon om arbeidsliv for funksjonshemmede og kronisk syke. Du finner bl.a. informasjon om økonomiske og praktiske rettigheter, og hva FFO Hordaland kan tilby.

Å komme ut i arbeid, dersom dette er mulig, eller beholde et arbeid man har, er viktig helsepolitikk. Arbeidsmarket skyver flere funksjonshemmede utenfor arbeidslivet, og har du hull i CV'en kan det være vanskelig å få en fot innenfor.

FFO Hordaland arbeider med prosjektet "Flere i arbeide, hvordan oppnå suksess i arbeidemarkedet" sammen med Astrea i 2017.

 

Her finner du alle FFO's notater, inkludert "Flere i arbeid": http://ffo.no/ffo-mener/Notater/

 

For arbeidsgivere - og deg som vurderer å ansette en funksjonshemmet

Det er to hovedtema som går igjen hos bedrifter som ønsker å ansette en funksjonshemmet. Det ene er ønskene om å skaffe seg gode ansatte samtidig som en tar samfunnsansvar, det andre er ønsket om å få informasjon og tilgang på støtteordninger i en prosess med en praksisplass. Du som arbeidsgiver kan lyse ut stillingen på www.nav.no eller ta direkte kontakt med NAV for en enkelt jobb eller rekrutteringsavtale. Du og arbeidstaker har krav på hjelp fra saksbehandler eller ansvarsområdekontakt. Dersom du har en ansatt som nylig har blitt syk, vær oppmerksom på endrede regler i 2011 som legger opp til tett dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker, lege og NAV. Ordningene fra NAV inkluderer (ikke utfyllende):

Råd om arbeidsgivers inkludering, fra Råd for psykisk helse  http://www.psykiskhelse.no/index.asp?id=32715

- Etterspør følgende hos NAV og støtteapparatet:

 • Hva slags arbeidsoppgaver arbeidssøkeren er interessert i.
 • Om NAV/støtteapparat kjenner din arbeidsplass, arbeidsmiljø og type arbeidsoppgaver.
 • Hensikten med arbeidsutprøvingen samt dens varighet, vilkår og finansiering.
 • Inngå klare avtaler om oppfølging, hjelpemidler, ansvarsfordeling osv.
 • Tilretteleggingsgaranti med fast kontaktperson og kontaktinformasjon som kan sikre oppfølging.
 • Oppfølging på arbeidsplass etter behov, herunder eventuell opplæring av faddere, mentorer, kollegastøtte.
 • Ansvar for god avslutning hvis arbeidsforholdet ikke fungerer etter hensikten.

 

For deg som er funksjonshemmet arbeidstaker - eller ønsker             å komme ut i jobb

Det er mange veier til arbeid:

 • Utredning, behandling og rehabilitering. Herunder hjelpemidler og behandlingshjelpemidler.
 • Utdannelse og omskolering (NAV kan bidra med støtte via AAP)
 • Praksis (fortrinnsvis hos en bedrift som har plass til flere varige ansatte eller som gir relevant praksis å føre på CV'en når du søker andre jobber)
 • Har du uføretrygd, kan du forsøke deg ut i jobb uten å miste trygdevedtaket. F.eks. ta opp igjen gamle evner som timesvikar, eller bruke din erfaring som funksjonshemmet eller kronisk syk som Erfaringskonsulent (typisk 20 % stilling)

Noen virkemidler for å komme ut i arbeid:

FFO Hordalands rolle

FFO Hordaland har ingen ledige stillinger eller praksisplasser. Vi kan veilede både arbeidsgivere og arbeidstakere i prosessen med å finne ut av rettigheter og muligheter. Vi har erfaring med "stønadsjungelen" - ta gjerne kontakt for å diskutere hvilke virkemidler som kan være aktuelle. Vi viser også til FFO Rettighetssenteret, og til lokale og sentrale tjenester i NAV. For funksjonshemmede innvandrere som gjerne kan lære seg mer norsk språk er det egne ressurser på frivillinghetssentre, bibliotek og NAV, vi kan også bidra til å forstå regelverk og muligheter slik det ser ut fra FFOs ståsted.

Ut i arbeid?

Om du nærmer deg å være klar for arbeidslivet, eller kun mangler korte kvalifiseringer, kan du selv finne potensielt arbeid hos søketjenester hos NAV https://tjenester.nav.no/stillinger/  , Finn jobb http://www.finn.no/jobb/ eller Jobbsafari: http://www.jobbsafari.no/ . Følg også med utlysninger og annonser i lokalaviser samt Bergensavisen og Bergens Tidende. Om du søker jobb hos et spesielt firma, følg med på deres nettsider eller nyheter i sosiale medier. Du kan også se etter annonser på Jobbressurs: http://www.jobbressurs.no/ og Jobbnorge: http://www.jobbnorge.no/

NAV har en egen nettside med tips om jobbsøknad og CV: https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Arbeidsledig+og+jobbsoker/Jobbsokertips

Godt nytt for utenlanske arbeidstakere - nytt senter i Hordaland

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) har åpnet med 22 ansatte i Skatt Vests lokaler i Bergen sentrum. Tilsvarende sentre finnes i Oslo, Stavanger og Kirkenes. SUA-sentrene har felles nettadresse på www.sua.no

Centre for foreign workers

Are you looking for information on working in Norway? A new centre, located in Nonnesetergaten 4, will help you with practical matters. The links below will take you to registration /work permit, ID number and ID cards, among other things.

Adressen for SUA-senteret i Bergen er Nonnesetergaten 4. Her kan du blant annet får hjelp til:

Mange av FFOs medlemsorganisasjoner har egne informasjonssider om funksjonshemming og arbeid. Noen av disse finner du her:

Bildet over er tatt av Rune Andre Hauge.