Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Vestre Strømkaien 7-9, 3.etasje

5008 BERGEN

Org.nr.: 971349050 

Åpningstid: man-fredag kl. 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 00/ 55 59 68 02 / 94 48 79 08

Referater

Her finner du oppsummeringer av temakvelder og kurs i regi av FFOH

For nyere referater, se "Siste nytt"

REFERAT FRA KURS I BRUKEROPPLÆRING I SPESIALISTHELSETJENESTEN 5 og 6 november 2016

Jorunn Bakke var foredragsholder og kursleder på dette helgekurset for de nyoppnevnte brukerrepresentantene i spesialisthelsetjenesten samt noen erfarne. De 20 brukerrepresentantene var fra HelseVest, HelseBergen, HelseFonna og Haraldsplass diakonale sykehus, de fleste kom begge dager. Mange av brukerrepresentantene var fra FFO, noen var også fra SAFO. Det var stort engasjement på kurset og det var et poeng å styre engasjementet inn mot rett adressat - altså kunne forvaltningsstrukturen (individ, tjenestenivå, systemnivå -). Det var ei helg med mye praktisk kunnskap og å lære å innhente informasjon.  For å ikke oppleve avmakt i prosjekter, er rådet fra kursholder at en alltid er minst to represenanter. Det er viktig å være seg bevisst brukerrollen og å være trygg i den. Kursholder kom med mange konkrete erfaringer fra sin lange fartstid som leder av brukerutvalgt i HelseBergen. Hun fortalte fra flere suksessfulle saker, noen der en ikke vant fram og de mange sakene der en inngikk kompromisser. Det er viktig å finne fram til hvilket interesseområde en har sansen for og er flink til, og gjerne at brukerrepresentantene fordeler saksområder mellom seg. 

 

En kort oversikt over brukermedvirkning 

1) Individuell brukermedvirkning - altså å påvirke eget pasientforløp og uttale seg i forhold til egen behandling. Fokuset er på egen nytte - empowerment " å i standsette".

2) Brukermedvirknig på tjenestenivå - da snakker vi om å snakke på vegne av flere, gjerne om en diagnose og tilbudet for denne på den enkelte avdeling på sykehus. Fokuset er på pasientgruppe.

3) Brukermedvirkning på systemnivå - det var nivået Bakke snakket mest om. Dette er brukermedvirkning løftet ut av den enkelte diagnosen og over i det som er felles for flere diagnoser og tilstander. Det er slik brukermedvirkning våre brukermedvirkere gjør når de snakker på vegne av FFO Hordaland. Våre brukermedvirkere skal snakke om det som er felles for alle eller mange av våre diagnosegrupper innenfor et området, for eksempel psykisk helse.

Hvorfor skal en drive med brukermedvirkning? Jo:

  • Pasienten/pasientenes rett til å uttale seg (dette kan også ha terapeutisk verdi).
  • Når en brukermedvirker uttaler seg, bidrar det til å kvalitetssikre tjenesten.

Tips til nye brukermedvirkere:

  • Sett deg inn i sak. Du trenger imidlertid ikke forstå eller kunne alle detaljer, men se de store linjene
  • Se for deg at du er en innpåsliten klegg! Brukermedvirkeren skal rose det som fungerer, men også avdekke feil og mangler i systemet
  • Lær deg lovverket. Ofte kan ikke sykehuset dette godt nok. 
  • Leseteknikk for større dokumenter: les sammendraget og konklusjonen først!
  • Vær åpen, lydhør og diskret med egen historie. Anerkjenn din egen kompetanse som bruker, den er like viktig som fagkompetansen.

FFOH ønsker lykke til i utvalgsperioden 2017-2019!

 

 

Bildet er kreditert Helge Aspevik.