Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Vestre Strømkaien 7-9, 3.etasje

5008 BERGEN

Org.nr.: 971349050 

Åpningstid: man-fredag kl. 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 00/ 55 59 68 02 / 94 48 79 08

Informatører

Dyktige og erfarne folk hos våre medlemsorganisasjoner kan bidra til vår informasjonsvirksomhet. Vi har en del flinke kvinner og menn som stiller opp på skolebesøk og andre arrangementer. Hvis du kan tenke deg å bli informatør, ta kontakt med din organisasjon - de tar så kontakt med oss.

En informatør er en erfaren person som snakker om sykdom og organsasjon, gjerne på skolebesøk og kurs. Informatører ivaretar deler av informasjonsfunksjonen i en organisasjon. Målet for arbeidet er å bedre omdømmet for organisasjonens virksomhet, og ikke minst å bidra til at informasjonen kommer ut fra de som har levd erfaring til de som trenger kunnskapen.

Informatører er vanligvis ikke ansatt i en organisasjon og har typisk ikke utdannelse innen feltet, men bidrar i kraft av egen erfaring med å leve med sykdom. Det er en fordel å ha hatt sykdommen en stund, slik at en har gjort seg en del mestringserfaring som en da kan bringe videre til andre. En informatør skal kunne engasjere andre, spre kunnskap om diagnosen eller utfordringen og være komfortabel med å dele sin historie til nytte for andre.

Informatører kan brukes i ulike sammenhenger, for eksempel skolebesøk (gjerne da med 2- 3 informatører fra andre organisasjoner, der hver får 45 min hver til å snakke/diskutere), mestringskurs (for eksempel mestringskurs om diagnosen) og utdannelse av helsepersonell (helsepedagogikk-kurs, smertekurs eller kunnskapskurs om sykdommer). Informatører lønnes ikke, men kan i noen sammenhenger får godtgjørelse. Noen organisasjoner gir egne informatører godgjørelse for antall oppdrag.

Er informatør og likeperson det samme?

Noen organisasjoner skolerer sine informatører med faste nasjonale oppsett. Det er en viss overlapping mellom rollene som likeperson og rollen som informatør. En likeperson skal også ha kunnskaper om sykdommen og kunne bringe dette videre til andre. Mens en likeperson skal gå aktivt inn i 1-1-relasjoner og hjelpe og støtte enkeltpersoner som trenger dette, deltar en informatør fortrinnsvis i det offentlige rom og snakker til flere. En del som er kurset som likepersoner vil kunne fungere som informatører, dersom de er komfortable med å snakke i det offentlige og kan forberede et foredrag. 

Er informatør og brukerrepresentant det samme?

En brukerrepresentant på systemnivå representerer sin organisasjon og FFO i politiske utvalg eller utvalg som har til hensikt å påvirke sykehus og lignende. En brukerrepresentant velges inn og deltar på utvalgsmøtene i henhold til fastsatt møteplan i utvalget. Brukerrepresentantene får reise og møtegodtgjørelse for å være brukerreperesentant. Utvalgsperioden er som regel for 2 år om gangen. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommuner og fylke har utvalgsperiode for 4 år, og har rett på fri til møtevirksomhet i henhold til arbeidsmiljøloven. 

En informatør representerer sin organisasjon, men på en mer løselig møte. En informatør kan holde brukerinnlegg. Informatøren sier i utgangspunktet kun ja til det enkelte møtet eller oppdraget, og står fritt til å velge vekk en forespørsel om det ikke passer. Hun eller han trenger ikke ta stilling til politikk, men kan kan fortelle ut fra sin egen erfaring med sykdom og å mestre sykdom i hverdagen. Hensikten er å bringe fram kunnskap til den som hører på, slik at informatørens erfaringer kan bidra til at den som hører forstår mer om livet som kronisk syk. 

Er informatør og erfaringskonsulent det samme?

Noen sykehus har ansatt erfaringskonsulenter; pasienter/tidligere pasienter som fast bruker sin egen erfaring for å hjelpe til med sykdomsinformasjon eller sykdomsmestring. En informatør er derimot en som har påtatt seg et enkelt oppdrag og er tilknyttet sin organisasjon, ikke sykehuset.

 

Hvordan blir jeg informatør?

Dersom du kan tenke deg å være informatør ved for eksempel skolebesøk hos oss, ta kontakt på postmottak@fi-senteret.no /55 59 68 02 og snakk også med organisasjonen din slik at den er informert og godkjenner at du deltar.

Hva med om jeg selv går på skole?

Du kan få strøket inntil 10 dager med fravær for organisasjonsrelatert fravær, så lenge dette er godkjent av skolen din. Du kan lese mer om regelverket her.

Ønsker du informatør fra organisasjonene?

Vi kan arrangere skolebesøk på FI-senteret og formidler kontakt til besøk på skolebesøk - se skolebesøk. Dersom du som elev ønsker at klassen din skal få skolebesøk, snakk med læreren om dette kan ordnes. Vi er mye brukt som eksamensforberedelser og generell info i både samfunnskunnskap og helsefag. I tillegg har vi et opplegg om mental helse som passer for alle videregående skoler. Kontakt postmottak@fi-senteret.no

Trenger du informatør om FFO Hordaland?

I tillegg til skolebesøk på FI-senteret kan vi formidle kontakt dersom dere ønsker informasjon om FFO Hordaland, feks som ledd i samfunnskunnskap fordypning.

Ta da direkte kontakt med vårt styremedlem Laila Grosvold Nygård: E-post: lhalhjem@online.no, Mobil: 97 63 76 72