Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Vestre Strømkaien 7-9, 3.etasje

5008 BERGEN

Org.nr.: 971349050 

Åpningstid: man-fredag kl. 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 00/ 55 59 68 02 / 94 48 79 08

FFO Hordaland

Litt om vårt fylkeslag og våre medlemsorganisasjoner i Hordaland

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON HORDALAND

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Hordaland ble stiftet i 1982. FFO Hordaland har knyttet til seg fylkeslag, lokallag og kontaktpersoner fra FFOs medlemsorganisasjoner i Hordaland fylke. Kjernevirksomheten til FFOH  er interessepolitisk arbeid, påvirkning og brukermedvirkning. I tillegg drifter vi Funksjonshemmedes Informasjonssenter (med medlemsaktivitet og skolebesøk fra videregående skoler) og helsepolitisk virksomhet (spesielt opplæring av brukerrepresentanter til helseforetak, NAV og funksjonshemmedes råd i kommuner og fylkeskommune). Under FFO Hordaland som er fylkesleddet er det også FFO i flere av kommunene i Hordaland. Se mer under "Kontakt oss", "Styresammensetning" og "Kommunale FFO".

ÅRSMØTE

Informasjon om sittende styre og planer for organisasjonens arbeid finner du under "Styresammensetning". Se mer om FFOs aktivitet under "FI-senteret" og "Arrangementer". Våre lokallag  i Hordaland ligger under "Kommunale FFO".

Vi har 60 medlemsorganisasjoner med til sammen ca. 30.000 medlemmer. De fleste funksjonshemmingene er usynlige, men merkes godt i hverdagen. 

Medlemsorganisasjonene har sin egen virksomhet, i tillegg kan de melde inn brukerrepresentanter til FFO Hordaland. Brukerrepresentanten representerer FFO Hordalands interesser og uttaler seg forhold til en rekke utvalg og råd - se mer under "Brukerutvalg".

Hvilke organisasjoner er tilsluttet FFO paraplyen i Hordaland?

FFO samler mange ulike typer funksjonshemminger innen de fem områdene hørsel, syn, bevegelseshemming, mental lidelser og psykisk utviklingshemming. Det er viktig å huske på at mange av funksjonshemmingene er usynlige, det vil si at du ikke kan se på en person om de har utfordringer - men de kan fortelle og du kan spørre! Eksempler på usynlige funksjonshemminger kan være matallergier og hjertelidelser. En del av de synlige funksjonshemmingene er heller ikke slik at man legger merke til dem ved første øyekast: en synshemmet kan en synsrest, en med amputert bein kan bruke protese, rullestolbrukere har ikke alltid bruk for rullestolen alle dager og til alle tidspunkt. For å få vite mer om diagnoser eller funksjonshemming generelt, kontakt oss gjerne - vi fasiliterer skolebesøk og foredrag for mer informasjon! Det finnes et stort mangfold blant våre organisasjoner - samtidig som vi har mye til felles. Noen kan også ha flere lidelser samtidig. For mange er det mulig å være i arbeid, en del trenger også habilitering eller rehabilitering for å kunne leve gode liv med eller uten arbeid. Se forøvrig "arbeid" for meg informasjon om arbeidslivet for funksjonshemmede.

Hvem er vi? FFO er sammenslutning av mange ulike organisasjoner som jobber sammen for felles saker. De 60 medlemsorganisasjonene i FFO Hordaland inkluderer:

Nasjonalt finnes det enda flere foreninger, disse finnes på FFOs nasjonale sider. Kommune-FFO'ene har tilknyttet seg et mer begrenset antall foreninger, da ikke alle fylkeslag har flere lokallag.

Mer informasjon om våre medlemsorganisasjoner finner du under "Medlemsorganisasjoner" i menyen.