Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Vestre Strømkaien 7-9, 3.etasje

5008 BERGEN

Org.nr.: 971349050 

Åpningstid: man-fredag kl. 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 00/ 55 59 68 02 / 94 48 79 08

ÅRSMØTE I FFO HORDALAND

Tidspunkt
11.04.2018 til
Sted
Vestre Strømkaien 7-9, 5008 Bergen 3 etasje, inngang ved Kiwibutikken. Møtet starter kl. 17.45.

Årsmøte i FFO Hordaland

I årsmøtet har medlemsorganisasjonene rett til å møte med 2-3 representanter. Studieforbundet Funkis kan møte med én observatør med talerett men uten forslags- og stemmerett. Kommune-FFO har anledning til å møte på fylkes-FFOs årsmøte med leder eller nestleder. Disse har talerett i alle saker og forslagsrett i alle saker med unntak av valg. Representantene har ikke stemmerett. 

Hovedstyremedlem i FFO Geirr Abelsen holder innlegg om "FFOs strategiskeplan 2018-2021 og fylkessammenslåing 2020".

Foreløpig saksliste 

01.2018   Godkjenning av beslutningsmyndighet

02.2018   Godkjenning av innkalling

03.2018   Godkjenning av saksliste

04.2018   Valg av møtefunksjonærer

  • Møteleder
  • Sekretærer
  • Protokollunderskrivere
  • Tellekorps

05.2018   Godkjenning av FFO Hordaland Årsmelding for 2017

06.2018   Godkjenning av FFOH’s regnskap for 2017 med revisors rapport

07.2018   Handlingsplan for 2018-2020 

08.2018   Innkomne saker fra medlemsorganisasjonene

09.2018   Fastsettelse av medlemskontingent 2018

10.2018   Uttalelser "Orientering om fylkessammenslåing 2020" 

11.2018   Godkjenning av forslag til budsjett 2018, inkludert fastsettingen av eventuelt honorar og godtgjørelser til FFOHs tillitsvalgte

 12.2018   Valg

A) Valg av styre

         -    leder

         -    økonomiansvarlig

         -    styremedlemmer

         -    2-4 varamedlemmer

  Leder velges for 1 år. Styremedlemmer velges for 2 år slik at halvparten er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for 1 år.

 B) Valg av revisor

 C) Valg av valgkomité

         -    leder

         -    2 medlemmer

         -    1 varamedlem

         Leder velges for 1 år. Medlemmer velges for 2 år slik at den ene står på valg hvert år. Varamedlem velges for 1 år

Styret i fylkes-FFO skal bestå av minimum 5 medlemmer. Kommune-FFO kan redusere styret ned til 3 personer, leder og 2 styremedlemmer. Jf.§ 5 pkt. B pkt. 4.

 Frist for innmelding av sak (er) til styret er satt til 12. mars. Årsmøtepapirer sendes 14 dager før ihht til vedtektene, senest 23 mars. Siste påmeldingsfrist er 6 april 2018. Påmelding og innsendelse av saker sendes til ffo@fi-senteret.no vennligst oppgi eventuelle allergier. Sakspapirer vil bli vist på projektor, gi beskjed hvis dere ønsker papirkopi til møte ved påmelding.

Alle arrangement i FFOs regi er røyfrie og det oppfordres til moderat parfymebruk.

Møtet starter kl. 17. 45 med registrering.