Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Buskerud / Arrangementer

Arrangementer

 •  FFO Buskerud og FFO Telemark har gleden av å invitere til høstens helsekonferanse på Kongsberg.

  "Kvalitet og pasientsikkerhet mes samvalg og samhandling"

  •  Program Fredag 21, sept                                                                                           

   11.00          Registrering

  1130             Leder FFO Telemark, Rita Andersen, ønsker velkommen og presenterer programmet

  1130             Kari Anne Sand, ordfører i Kongsberg, ønsker velkommen til Kongsberg 

  1145             Knut Even Lindsjørn, Samhandlingsdirektør i Helse Sør Øst. 

                       Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet

  1230             Lunsj

  1330             Rune Kløvtveit leder i brukerutvalget Helse Sør Øst

                        Brukerperspektivet i arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet

  1430             Anne-Lene Watland, Kreftkoordinator/kreftsykepleier i Sykehuset Telemark HF

  .                     Pakkeforløp - gir dette bedre kvalitet på helsetjenester

   1545              Solveig Helene Midtvedt, fysioterapeut. 

                         Likeverdige helsetjenester, Lærings- og mestringssenteret/helsefag Vestre Viken.

                         Likeverdige helsetjenester og Samvalg for innvandrerbefolkningen.

  1630             Astri Myhrvang, Brukerutvalget Helse Sør Øst – Pensjonistforbundet.

                       Kvalitet og sikkerhet i Eldreomsorgen

   1715             Avslutning.

   

  • Lørdag 22. September

   

  0900             Leder FFO Buskerud, Reidar Lauritsen ønsker velkommen til andre dag

   

  0905             Bård Hoksrud, Helse- og omsorgskomiteen.

                                                                        

                                          Pasientens helsetjeneste.

                                          Ifølge helseministeren innebærer dette tre ting:

  • Å flytte makt fra andre som har makt, til pasienten.
  • Å ta alle gode krefter i bruk – både offentlig og privat.
  • Å skape mestring – gjennom å fornye, forenkle og forbedre.

         Vil pasientens helsetjeneste gi økt kvalitet?

  1000             Harry Svendsen, Samhandlingskoordinator i Aust Agder 

                       Kvalitet og pasientsikkerhet i eldreomsorgen.

                      «Eldre fra 62 – 102 år» - En økende gruppe med en annen kultur og forventninger enn   

                       tidligere.

       1115        Fred Rune Rahm, seniorrådgiver i KoRus

                       Sør/Borgestadklinikken.  Forfatter av boken: «Aldring og Rus»

                      Eldre og rus, Skadeforebygging og Kosthold  

   1215             Heidi Hansen, brukerrepresentant i Vest Viken.

                        Samvalg – om pårørende i rus og psykiatri.

  1300             Lunsj og vel hjem

   

  Bindende påmelding til post.buskerud@ffo.no

   evt. 970 42 772 (man - tors)

   Vi trenger: Navn, epostadresse, telefonnummer og eventuelle hensyn (matallergier/rom/andre hensyn)

  21.09 - 22.09.2018

  Quality Grand Hotell, Kongsberg

  Høstens Helsekonferanse på Kongsberg

  21.09 - 22.09.2018, Quality Grand Hotell, Kongsberg

 • sjelden dagen

  01.01.0001

 •  Ønsker du å vite mer om  Likepersonsarbeid ?

  29.08.2017

  LHL Drammen og Lier, Nøsteveien 2, 3400 Lier     kl. 10.00 - 15.00

  Likepersonkurs

  29.08.2017, LHL Drammen og Lier, Nøsteveien 2, 3400 Lier     kl. 10.00 - 15.00