Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Telemark

Kontaktinformasjon

FFO Telemark

Blekebakkveien 1
3725 Skien

Postadresse:

Blekebakkveien 1
3725 Skien

Telefon:
35 52 54 00 og 908 84 491
Telefax:
35 52 54 01

Referat Ledermøte

           

                  FFO Telemark                
       ____________________________________________

                            Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 

REFERAT FRA LEDERMØTE/ORGANISASJONSFORUM FFO TELEMARK

26. Oktober 2017 på Villa Fløyen, Skien

 Rita Andersen, leder i FFO Telemark,ønsket velkommen og er glad for at så mange organisasjoner møtte.

Ledermøtet behandler:
1)       Budsjett for 2018

Rita Andersen gjennomgikk budsjettet for 2018. 

Bemerket spesielt endringene i kontingenten. 

Det ble også gitt orientering om økte utgifter i forbindelse FFOs OU prosess. Det kom bemerkninger til budsjettets underskudd.  Rita Andersen forklarte underskuddet i balansen.  Organisasjonene ble oppfordret til å samarbeide om temakonferanser etc. for å øke muligheter til å søke midler.

Til orientering

2)       Handlingsplan for 2018
Rita Andersen gjennomgikk handlingsplanen for 2018.

Til orientering

3)       Kontingent for 2018

Rita Andersen gjennomgikk FFO Telemarks brev vedrørende kontingent.

Nytt i år er at kontingentkravet vil bli sendt ut etter avholdt årsmøte i 2018.

Deltakerne var forøyd med endringene.

Det ble servert lunsj.

oo0oo

Frank Hvaal, klinikksjef Sykehuset Telemark.

«Akuttkjedeprosjektet» ved Sykehuset Telemark HF

Se nettsiden til Sykehuset Telemark HF under Akuttkjeden i Telemark under «innsikter» - flere punkter enn nevnt i presentasjonen.

Sykehuset Telemark HF jobber med en ny app – felles prosedyrer – som alle kan bruke.

Kine Jordbakke – prosjektleder/fastlege Seljord – er med i Akuttkjedeprosjektet i Telemark.

 

Nina Roland, nestleder brukerutvalget Helse Sør Øst.   

Brukermedvirkning i Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og

primærhelsetjenesten sett fra brukerens side.

Som brukerrepresentant er det viktig å være modig og kunne si ifra.

Å være rådgivende betyr at man må ha lov til å si ifra på godt og vondt.

Ikke konfliktsøkende – men viktig med en god dialog for å påvirke de prosesser vi

ønsker å være en del av.

I pasientenes helsetjenester veier brukerstemmen tungt, og det er viktig at vi bruker

den stemmen på en god måte.

Tillit er et nøkkelord.  Både mellom oss brukerrepresentanter i ett brukerutvalg, men

også mellom administrasjon og helseprofesjonelle og brukerutvalg og dets medlemmer.

 

Martha Østbye, spesialrådgiver Helse Sør Øst.

 

Brukermedvirkning!  Hva er brukermedvirkning? Hvorfor brukermedvirkning i Helse Sør Øst?

Mandat        

Roller og samarbeid mellom organisasjonene.  Hva er et brukerutvalg og hva er en

organisasjon.  Som brukerrepresentant må man representere alle innbyggere som er syke. 

Organisasjonenes mandat er bredere – ikke bare mot spesialisthelsetjenester

– men mot flere apparat.

Brukerutvalg og organisasjoner bør samarbeide om saker som skal tas opp.

           

Martha Østbye og Nina Roland.

 

Spørsmål/dialog.

Samvalg – hvor godt kjent er det? 

Det er når man er med på å velge egen behandling.  I møte med lege – så skal legen være forberedt slik at han kan presentere ulike behandlinger.

Viktig å tenke gjennom om hva som er viktig for deg selv.

Samvalg er aktuelt når det er flere tilgjengelige alternativer og at pasienten ønsker det.

Tid er vanskelig i samvalg.  Det er det viktig å ta høyde for.

«4 gode vaner» – et kurs for leger. 

Det går på at legen skal ha tid til pasienten – spesielt i første konsultasjon.

Samvalg er ment å skulle fungere i alle tjenester.  Det viser seg vel at dette fungerer ikke optimalt på alle arenaer.

De fleste pasienter setter pris på å få spørsmålet: Hva er viktig for deg?

 

Kjernejournalen hvor langt etter henger den?

Kjernejournal er et system.  Basisinformasjon om din helsesituasjon ligger på nett.

Det er bl.a. Helse Norge som administrer dette.  Alle bør sjekke sin journal.  Finner du feil - så finnes det skjema som du kan sende inn og gjøre rettinger.

Kjernejournal – du kan også legge inn data selv sammen med fastlegen.

Ved akutte situasjoner kan kjernejournalen brukes.

Det jobbes med nasjonalt at alle får muligheter til å gå inn på egen journal og kan se hva som står.  Kan bruke bankbrikken for å åpne journalen – der kan må se behandlingsforløpet.

Skal være på plass i hele regionen.

Samvalg har vært en rett siden 2001.

Brukerutvalg og organisasjoner. 

Får dere henvendelser fra organisasjonene? 

Det er ikke mange henvendelser.  Derfor er dialogkonferanse viktige å være tilstede på.

En ting er saker – men det andre er kontakten med organisasjonene. 

Viktig å gjøre brukerutvalg kjent utenfor organisasjonene og egne helseforetak.

Nina Roland fortalte litt om «arbeidet» i brukerutvalget i Helse Sør Øst.  Brukerutvalget har blitt et flott team.

Saker som kommer inn til brukerutvalget, prioriteringer etc.

Brukerutvalget har snakket mye om at arbeidsutvalget skal prioritere saker, eller om det er andre som kan ta saken?  Eller om saken skal direkte til Helse Sør Øst.  Det sitter engasjerte folk i brukerutvalget.  Vi trenger disse og vi trenger også å tørre prioritere!

Sakene til brukerutvalget kommer til sekretariatet til Marta Østby eller til Ida-Anette Kallerud.

Brukerutvalget får henvendelser fra organisasjoner – vi retusjerer ikke.  Men det er opp til arbeidsutvalget å prioritere.

Brukerutvalget Sykehuset Telemark har sendt sak vedrørende blære scanning til brukerutvalget Helse Sør Øst.

 Palliativ enhet, Sykehuset Telemark, ambulant team

v/Ronny Dalene, overlege og Torunn Haugstøl, kreftsykepleier.

 Torunn Haugstøl, Rita Andersen og Ronny Dalene

 

Prosjekt ambulant team – resultater.

Presentasjon.

Samhandlingskoordinator på Sykehuset Telemark HF har vært sterkt inne i bildet i

prosjektet, og gjort en meget god jobb.

 

REFERAT