Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Sør-Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Sør-Trøndelag

Kontortid:

Mandag-torsdag med kjernetid fra kl 1000-1400.

Ansatte:

Brukerkoordinator Anita Berg

Koordinator og nettverksbygger Magne Skjetne

Fylkessekretær Solveig E. Hove

Postadresse:

Kvinne-Barn-senteret, St. Olavs Hospital

Olav Kyrresgt. 11

7030 Trondheim

Telefon:
72 57 47 46

Jobbgaranti

Jobbgaranti for personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke

Personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke har samme rett til arbeid som alle andre. Dersom flere i denne gruppen skal komme i arbeid, må samfunnets ulike arenaer bli universelt utformet og andre nødvendige støtteordninger bli iverksatt.

Mange personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke ønsker å være i arbeid, men andelen i denne gruppe som kommer i arbeid er svært liten. Å ha nedsatt funksjonsevne er ikke det samme som å ha nedsatt arbeidsevne.

F.eks. en rullestolbruker kan fungere vel så bra i en tilrettelagt jobb som en ikke-rullestolbruker.

Personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke skal kunne delta på ordinære vilkår, med samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Ulike kompenserende tiltak må understøtte ordinær arbeidslivsdeltakelse.

FFO Sør-Trøndelag krever at yrkesdeltakelsen for personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke blir økt. Stat og kommune må gå foran med å ansette personer fra denne gruppen. Minst 5 prosent av nyansatte i stat og kommuner må være personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke.