Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Kontaktinformasjon

FFO Rogaland

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Postadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Telefon:
51 90 63 00

Folkemøtet/politikerdebatt Quality Airport Hotell, Stavanger onsdag den 26. august kl. 17:30 – 20:30

Referat fra folkemøtet/valgdebatten som ble arrangert av FFO Rogaland og SAFO Vest på Quality Airport Hotell onsdag den 26. august kl. 17:30 – 20:30.

Her finner dere referatet fra Valgdebatten.

Men hvis dere ønsker å lese denne direkte finner dere den i tekst under også.


Antall deltakere: 50 deltakere + 8 politikere = 58 personer totalt

Leder i FFO Rogaland Kari ønsker velkommen, gikk igjennom dagens program og presenterer politikerne.

Følgende politikere møtte:
AP:                 Marianne Chesak
SV:                 Paal Kloster
Senterpartiet: Sofie Margrethe Selvikvåg
PP:                  Bjarne Aspelund
KRF:               Solveig Ege Tengesdal
Venstre:          Anja Berggård Endresen
Høyre:            Bjørn Sæstad
FRP:               Kari Raustein 

Møteleder Andreas Habberstad fra FFO Nasjonalt var dagens møteleder og presenterte seg. Dernest fikk partiene 5 minutter hver på å presenter sine hjertesaker.

SAFO Sørvest v/ Arild Birkenes holdt et 10-minutters innlegg om utdanning og retten til arbeid.  FFO Rogaland v/ Njål hadde et innlegg om Rehabilitering 

 Etter en 10-minutters pause grillet møteleder politikerne i temaene fra FFO Rogaland og SAFO Sørvest. 

 

Sysselsetting:

Møteleder ønsket å vite om politikerne bruker den makten de har til å øke sysselsettingsgraden i Rogaland Fylkeskommune for funksjonshemmede. 
 
AP:                 Begynne med Fylkeskommunen. Hvor mange vil vi ha ansatt? Vet ikke hva
                        målet er pr. i dag. Men ønsker å ta dette videre. Vanskelig å få kjøpt                              
                        tjenester. Begynne med fylkeskommunen og sette dette på agenda. 
 

Høyre:            Der er totalt 3.500,- ansatte i fylket trodde han. Tror ikke det er krav til at en               
                        viss prosent av disse skal være funksjonshemmede. Han ønsker å ta dette med
                        tilbake til gruppen.
 
                        Når det gjelder omveltning i attføringstjenesten er Rogaland Høyre innstilt på                  
                        at dette IKKE skal overføres til kommunene. Da vil den enkelte miste sin status
                        som arbeidssøker.  Høyre i fylket er uenig med sin egen regjering her. 

 
Venstre:          Likte ideen om å ha med kravspesifikasjoner om å ha med funksjonshemmede.
                        Ønsker også lærlingeklausul. Dette bør vi bestrebe oss på i den grad det er
                        praktisk mulig. 
 
KRF:               Ikke innstilt på at ansvaret for VTA skal overføres fra stat til kommunene.  
                        Det å ha et arbeid er status for alle. Bør ta dette høyt inn som et krav. 

 

SP:                  Hørtes utrolig spennende ut og ta dette med både til kommune og fylke. Dette
                        kan politikerne virkelig legge til rette for. Dette bør ikke være vanskelig. 
 
FRP:               Må være tydelig i valgkampen – tror politikerne kan gjøre mange ting for å
                        få funksjonshemmede ut i jobb. En må sette et mål med å ansatte både i privat
                        og offentlig sektor. Politikerne må begynne å snakke med det private
                        markedet. 

 

KRF:               Må være litt konkrete her. Så lenge vi er fra fylket må vi ta ansvar for fylkeskommunen.
                        Men vi skal ikke glemme det private marked. 

  

Rehabilitering: 
Utfordring til politikerne: 
Møteleder gav en utfordring til politikerne. De fikk en hjemmelekse. Gå inn på” Koordinerende enhet” i kommunene. Finner dere dette innen et klikk, får de kake fra Andreas

 

Andreas orienterte om at Spesialisthelsetjenesten bygges ned samtidig med at de sentralen myndigheter sa følgende: ikke bygg ned spesialisthelsetjenesten før tilbudet i kommunene er utbygd.  Hvordan skal kommunene ta dette ansvaret? Hvis en skal la kommunene ha ansvaret for dette, må kommunene vedta det. 

 

AP:                 AP ønsker et fritt rehabiliteringsvalg. På samme måte som fritt sykehusvalg.
                        De er også opptatt med å jobbe med samhandlingsreformen og et
                        nasjonalt nettverk for rehabilitering. 

 

KRF:               Viktig å ha flere muligheter for rehab. Mye handler om prioritering
                        og økonomi i kommunen. Må være både økonomi og kompetanse i
                        kommunene. 
 

Venstre:          Mange kommuner er for små og innbyggerne får ikke de tilbud de har rett på.
                        Da må de samarbeide med andre kommuner. Ikke bry seg  
                        om kommunegrensene. Mangles noe i kommunene, må dette kjøpes. 
 
FRP:               Anita Egeli har opplevd dette på kroppen selv da hun har tilbragt 3 uker på
                        Lassa. Når hun ble utskrevet herfra var det ingen som tok imot henne. Ingen
                        fortalte om videre tilbud. Dette er litt av hverdagen. Da må du være
                        ressurssterk for å finne utav hva du har krav og rett på. Vi koordinerer ikke
                        dette godt nok. Dette må vi ha fokus på slik at vi får best mulig tilbud. Styrke
                        det tverrfaglige tilbudet på tvers av kommunene. Vi må likestille både de
                        offentlige og de private tilbudene. Ikke slippe pasientene før de er ferdig
                        rehabilitert. 

 

SP:                  Vi er langt ifra mål. Litt for enkelt å løse dette med kommunesammenslåing.
                        Vi får ikke flere fagfolk fordi om vi slår kommunene i sammen. Kommunene
                        må styrkes økonomisk. Har en vei å gå. Og må samarbeide flere kommuner. 
 

 

Høyre:            Utrolig godt fornøyd med Marianne fra arbeiderpartiet da hun snakker Høyre-
                        politikk. Denne regjeringen mener vi ikke skal legge ned
                        spesialisthelsetjenesten før vi har bygd opp kommunene. Men det å bygge
                        opp spesialisthelsenesten i kommunene er alt for dyrt og en må samarbeide om
                        dette.
  
Venstre:          Ytelsessjokk – når pasienten kommer ut ifra sykehuset skal de ikke
                        få ytelsessjokk. Men få et tilbud. Pasienten må få slippe å gå seg vill i alle
                        skjemaene, men få hjelp. 

 
KRF:               Støtter med til Anja. Vi ønsker å bygge opp gode rehab.tjenester. Jeg tror ikke
                        de gode rehab.tjenestene som finnes i dag blir brukt godt nok.

 

Spørsmål fra salen: 
 

Njål Idsøe 
For å komme inn på Nærland må du innom Helse Vest. Men en del organisasjoner har en del tilbud til funksjonshemmede. Eksempelvis varmvannsbasseng. Hvorfor må en del kommuner betale for dette? Hvorfor har de ikke varmtvannsbasseng og hvorfor må pasienten betale for dette selv om dette er kommunenes ansvar?   
 
Svaret her hos alle politikere var Økonomi….. 
 


Vibeke Kårstad fra Blindeforbundet: 
Hva med friske barn inn i familie med funksjonshemmede??? Jeg som blind får ingen hjelp utenom TT-tjenesten. Hvis jeg skulle brukt TT-kortet hadde dette blitt brukt opp på en måned 
Jeg er avhengig av hjelp fra min lille sønn. Er dette oppgaven for en sønn??? Min sønn må hjelpe meg til alt.
 
Venstre:          Blir rørt av historien.  Et slikt samfunn kan vi ikke ha. Dette må vi gripe fatt i. 
 
SP:                  Ikke ukjent med slike historier. Barn som pårørende er kjent i flere tilfeller.
                        Flere vedtak med hensyn til dette blir ikke fylt opp. I noen kommuner fungerer
                        ikke dette. Alle må ta dette med seg videre. En kjempeviktig oppgave. Tøft av
                        en mor å fortelle dette. 
 

KRF:               Dette må tas inn i BPA. Sterkt inntrykk. Politikerne i Stavanger må ta dette
                        videre. 
 
FRP:               Sterk historie – men dessverre har jeg hørt dette før. Ta dette inn i utvalget. Det
                        finnes også en referansegruppe som skal sikre slike saker. Her skal jeg få dette
                        inn. 
 
Høyre:            Blir opprørt innvendig.  En KJEMPEFORSKJELL fra kommune til kommune.
                        Vi er nødt til å se på dette i kommunene.  Er ikke godt nok. Dette går på
                        økonomi. 
 
KRF:               Vi må sørge for at brukerne blir tatt med i utvalget.
 
AP:                 Håper du får hjelp. Vi bør ta dette videre. Utfordring med TT-kort er litt  
                        forskjellige alt ifra kommunene. Her må vi få sterke statlige vedtak. 
 


Odd-Geir Helgeland, Norges Blindeforbund: 
Jeg skal tilby politikerne noe som er helt gratis.  Rogaland er det dårligste fylke til å sende blinde til rehab.  Når en person har fått dommen – du kommer til å bli blind – er der ingen rutine på å bli henvist videre. Blindeforbundet har ønsker et synsregister. Men regjeringen har ikke ønsket dette. Dette er gratis for politikerne. 

 

FRP:               Jeg tar dette med inn i det utvalget jeg har snakket om tidligere.  
 
Venstre:          Takk for tipset til rehab. 

 

 

Siri Katrine Malde, MS: 
For 13 år siden fikk jeg MS. Jeg jobbet 100 % i mange år og ble etter hvert 50 % ufør. For meg som er 50 % ufør, er det svært viktig med rehab. Jeg får medisiner for 250.000,- i året. Jeg blir meget engasjert foran et valg. Hvorfor lover de rødgrønne alt når de ikke sitter i regjering, men når de sitter i regjering blir det ikke blitt gjort noen. BPA har vært etterlyst i mange år.  

 

FRP:               Ære være deg for at du prøver. Lover å ta dette med videre. 

 

Høyre:            Noe annet å sitte i posisjon eller i opposisjon. Helt enig. 
 

Venstre:          Det er en kjempebra investering med 250.000,-. Vel anvendte penger i banken. 
 
AP:                 Når det gjelder BPA begynte vi å jobbe med dette arbeidet når vi satt i
                        regjering. Ønsker å videreutvikle denne ordningen. Tar dette videre. 

 

 

Jeanette Skaland, FFO Rogaland: 
Dette snakker vi om igjen og igjen. Fysioterapi er kommunenes ansvar. Allikevel er det lange ventelister hos kommunene. Nå skal også hjelpemidler overføres til kommunene.

 

FRP:               Vi må avvikle disse løsningene 

 

Høyre:            Helt enig 

 

SP:                  Dette handler om penger og det er ikke godt nok 

 

KRF:               Fysioterapi fungerer ikke godt nok. Vi må gjøre noe med dette. Brukerne må
                        tas med på laget.

 

 

Jeanette Skaland, FFO Rogaland: 

FFO Rogaland har i forrige periode fått 300.000,- pr. år til å drive FI-Senteret. Kan politikerne love at vi får disse pengene i neste fylkesperiode også? 

 

FRP:               Jeg regner med at vi kan love dere dette videre også. Har snakket med Anita
                        Egeli om dette allerede. 

 

Venstre:          Er det en ting vi ønsker å støtte er det det frivillige arbeidet. Venstre kan gå
                        god for disse midlene videre. 
 

Høyre:            Høyre har ingen planer om å ta disse bort. Vi setter FFO på dagsorden de neste
                        4 år. 

 

AP:                 Dette støtter vi. Så dette skal jeg ta med videre. 

 

SP:                  SP ønsker å overby de andre politikerne. Meget god investering og ønsker å
                        ta dette med oss. 

 

KRF:               Det er enkelt å si ja – men når alle andre har lovet dette blir det enkelt å holde
                        dette løftet. 

 

 
Hildur Østbø, NAAF: 
Universell utforming – hvorfor teppe på gulvet her? Dette må hotellet ta ansvaret for. 
Inneklima – godt inneklima et en forutsetning for godt miljø. Hva mener partiene om dette? Kan det bli en kompetanseheving på inneklima? 
 

 

FRP:               Kjempeviktig med inneklima. Vi aksepterer ikke at barn eller voksne blir syke. 

 

AP:                 Veldig dårlig inneklima i flere kommuner.  Rare prioriteringer i kommunene.
                        Så det blir viktig å prioritere dette. 

 

SP:                  Handler om å styrke kommuneøkonomien.  
 
Høyre:            Inneklima i de videregående skolene er etter hvert blitt bra. 

 

KRF:               Mener vi har en del gode inneklima. I fylkeskommunen mener vi at vi har gjort
                        et godt arbeid. 

 

PP:                  Ventilasjonsanlegget er ofte nedprioritert 

 

 

Norges Døveforbund: 
Vi har 150 medlemmer spredt i hele rogaland. Har en omsorgsbolig, og vi har noen som ønsker å bo her. Men politikerne sier nei.  Det er snakk om å rive St. Petri sykehjem Men vi ønsker et samarbeid med andre kommuner. Men dette blir avvist. Mange døve ønsker å bo tettere. Dette er viktig. Hva tenker politikerne om dette med sykehjem for Døve?
 

FRP:               Ønsker at døvesenteres skal beholdes 

AP:                 Ser behovet her. Tar dette videre. 

KRF:               Ønsker 3 forvaltningsnivåer (kommune, fylke og stat).  


SP:                  Interessant tema. Tar dette med meg videre til både kommune og fylke.
                        Spennende å legge noen flere oppgaver til fylkeskommunen. 

Høyre:            Ser behovet – dette må vi få til 

Venstre:          Eget sykehus til Døve er en god ting som vi vil jobbe videre med. 

 

 

Norges Døveforbund: 

Det finnes et rådgivningskontor i Trondheim. Vi har behov for å bruke rådgivningskontoret. Men kan ikke bruke dette da jeg hører til i en annen kommune.  Det er ingen vits å opprette Rådgivningskontor i Randaberg med kun 7 døve. Dette bør fylkeskommunen ta ansvaret for. 

 

FRP:               Viktig argument for kommunesammenslåing. 

AP:                 Tror ikke vi trenger å slå kommunene sammen, men her kan vi jobbe for å få  
                        til et interkommunalt samarbeid. Takker for god debatt. Har lært mye. 

Høyre:            Ser behovet – dette må vi få til 

 

 

Arild Birkenes fra SAFO: 
Vi er tilhengere av å hjelpe fylkeskommunen.  Det er viktig med politisk mot. Vi skal ha møte med Regional og kulturutvalget ang søknad om støtte.

 

FRP:               Tørr ikke love noe penger her. 
Høyre:            Tørr heller ikke love noe. Må se på dette. 

 

 

Leder i FFO Rogaland Kari Toftøy Andersen avsluttet det hele og takket alle for at de kom. Hun orienterte også om elevsamlingene med de videregående skolene som blir avholdt av FFO Rogaland her på FI-senteret.