Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Kontaktinformasjon

FFO Rogaland

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Postadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Telefon:
51 90 63 00

NAV Kurs Modul 1 og Modul 2

Den 1. april arrangerte FFO Rogaland i sammen med NAV Fylke Modul 1 og Modul 2 kurs for våre brukerrepresentanter i NAV FylkeMålsetting med kurset var følgende:

  • Økt systemforståelse
  • Økt innsikt i sammenhenger og kompleksitet i organisasjonen for å kunne rette henvendelser, problemstillinger og spørsmål mer treffsikkert
  • Tydeliggjøring av hva som er brukerutvalgets virkeområde
  • Erfaringsutveksling
  • Diskusjon rundt brukerutvalgets målsettinger, arbeidsform, mm.

Fylkesdirektør i NAV Anne Line Teigen ønsket velkommen. Dernest snakket hun litt om rollen som Brukerrepresentant, formålet sett fra NAV's side, hva kan brukerutvalget påvirke samt litt om hvem brukerrepresentantene representerer.

Dernest var det Fylkessekretær Jeanette Skaland samt nestleder i FFO-Rogaland Njål B. Idsøe sin tur hvor de tok opp følgende tema:

- Hvordan forstår vi brukermedvirkning? 
- Ulike former for brukermedvirkning
- Brukerorganisasjonene som interessebærere
- Hvor kommer sakene fra?
- Hvordan fronte en sak
- Å representere andre og ha evne og vilje til å fremme  synspunkter 
- Samarbeid med brukerorganisasjonen/paraplyorganisasjonene

Mat måtte til. Alle var godt fornøyd med Meksikansk Buffet.Etter lunch fortsatte Dan Allingham fra NAV å orientere om Organisering, målsettinger, utfordringer i NAV. Jeg tror alle fikk en liten A-ha opplevelse her mht. for stort NAV egentlig er.

Dernest orienterte avdelingsdirektør Birgit Hårvik ved NAV Forvaltning om oppgaver, arbeidsform og hvorfor dette er en viktig del av NAV tjenester til brukerne.

Else Rege Grannes fra NAV Time fortalte litt om hverdagen ved NAV time og deres  erfaringer med eget brukerutvalg.

Tilslutt var det tid for gruppeoppgaver, diskusjons- og oppsummering av dagen med bl.a. temaene ambisjonsnivå og hvordan Brukerutvalget  NAV Fylket bør organisere seg.

Det kom fram mange gode forslag. Og alle var enige om at det hadde vært en meget nyttig dag.