Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Vestre Strømkaien 7-9, 3.etasje

5008 BERGEN

Org.nr.: 971349050 

Åpningstid: man-fredag kl. 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 00/ 55 59 68 02 / 94 48 79 08
Landsforenigen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT), Hordaland fylkeslag ved fungerende leder Solfrid Bratland Telefon: 99598243

LNT er en idealistisk organisasjon som arbeider for å ivareta nyresykes, dialysepasienters og transplantertes interesser. Både nyre-, lever- og pancreastransplanterte er velkomne som medlemmer av LNT. LNTs formål er å ivareta uremi-/dialysepasienters og organtransplantertes spesielle interesser, samt bidra til forebygging av organsvikt. LNT skal gi informasjon og drive rådgivning overfor pasienter og deres pårørende, samt holde kontakt med og samarbeide med fagpersonell tilknyttet pasientgruppene. LNT skal ivareta pasientmedlemmenes generelle interesser overfor myndighetene. Mye av dette arbeidet handler om informasjon - og omsorg. LNT sentralt gir ut LNT-nytt 4 ganager i året.

LNT Hordaland har nettside her (se meny for fylkeslagene): http://www.lnt.no/

LNT Hordaland har kontor på rom 16, FI-senteret i Vestre Strømkai 7.

Styret 2017

Fungerende leder: Solfrid Bratland - Vindharpevegen 6b, 5237 Rådal - Mobil 99598243 - Epost: solfr-b@online.no

Kasserer/sekretær: Arne Hansen - Gamle Kleppestøvegen 45, 5300 Kleppestø - Mobil: 47837160 - Epost: han.sal@outlook.com

Styremedlemmer: Gunn Kari Ulsmog og Bjørn A. Nygaard

Ragnhild Helgaas Whitt studieleder