Trenger du noen å snakke med kan du ringe til en  likeperson. En likemann er et proffesjonelt medmenneske som kan gi råd og tips til hverdagsmestring.   

Barn: Brit Skåla Ask, 55 12 12 35  

Barn, voksne: Elisabeth Hjelland,  92 22 58 82  

Ungdom: Linn Jeanette Sæle, 94 11 83 01       

Voksne: Liv  Sommerfelt, 94 25 64 95