Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Vestre Strømkaien 7-9, 3.etasje

5008 BERGEN

Org.nr.: 971349050 

Åpningstid: man-fredag kl. 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 00/ 55 59 68 02 / 94 48 79 08

Videoreferat fra Omsorgsteknologikonferansen

Omsorgsteknologikonferansen blei avholdt i Bergen 19.mai. De som ikke deltok har nå mulighet til å få et videoreferat fra konferasen.

Se konferansen her i sin helhet! Konferansen er videoptak tatt fra HiBs lokaler på Krohnstad: https://www.youtube.com/embed/wp7mDsCtU5M

Video fra Omsorgslaboratoriet: https://www.youtube.com/watch?v=1uVJv1mRxdE 

300 deltakere på Omsorgsteknologikonferansen, Høyskolen i Bergen. Temaet var Omsorgsteknologi i daglig drift.

Manjan Mango, en trio fra læreravdelinga på Høyskolen i Bergen, spiller/synger sanger på norsk og engelsk.

Omsorgsteknologi er et område mange interessererer seg for.Med samlokalisering av mange av delene på Krohnstad, og nærhet til Omsorgsteknologilaboratoriet på Møllendal blir det lettere å organisere forskning og studenter. Høyskolen skal drive proffesjonsutdannelse og samtidig drive forskning og innovasjon. Det blir et endra helsetilbud pga. helsereformene, og også en del nye unge brukere. Høyskolen i Bergen samarbeider med flere instanser, feks Husbanken og kommuner, spesielt Lindås kommune. Det etableres stadig flere masterutdanninger og en har etablert et Omsorgsteknologilaboratorium der bl.a. helsestudenter og ansatte i helsevesenet en kan teste ut ulikt ustyr, og teknologistudenter kan prøve ut utstyr.

Program på konferansen:

Program

TidTema
08:30 Registrering, kaffe og standbesøk
09:30 Velkommen! Ole-Gunnar Søgnen, rektor, HiB
09:45 - 10:50 Praksisnært Konferansier: Bjørg Kristin Selvik, prorektor, HiB
  Begrepsjungelen - forstå kaoset Mari S. Berge, stipendiat, HiB
 

My Right to Choose

Erfaringer fra omsorgsteknologisatsingen i Tameside bydel, Manchester, UK

The Innovation of Telecare in Tameside Christine Craig, Service Unit Manager

The Technical Details Joanne Strothers, Telecare/telehealth manager 

The Learning Disability Service Alison White, Service Unit Manager

10:50 - 11:20 Pause med kaffe og pausemat. Standbesøk
11:20 - 12:30 Lokal handling og nasjonale føringer
  Hvordan har omsorgsteknologi påvirket organisasjonen, Lindås kommune Astrid Aarhus Byrknes, ordfører, Lindås kommune
  Velferdsteknologi og modernisering av helse og omsorg i Bergen kommune Nina Mevold, kommunaldirektør på Byrådsavdeling for helse og omsorg og Benedicte Løseth, seksjonssjef ved Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune
  Omsorgsteknologi integrert i drift: Nasjonale føringer Lasse Frantzen, Leder for nasjonalt velferdsteknologiprogram, Helsedirektoratet
12:30 - 13:30 Lunsj og standbesøk
13:30 - 15:15 Parallellsesjoner 
1)

Omvisning i HiB sitt nye omsorgsteknologilaboratorium Gjennomgang av aktuell omsorgsteknologi. Grete Oline Hole, førstelektor Thomas Aasebø, labingeniør Geir Omar Berland, høgskolelektor

Kun for påmeldte. Busstransport fra rundkjøringen utenfor Campus Kronstad kl. 13.30. Retur til Kronstad etter omvisningen. 

2) Erfaringsseminar -  Lindås kommune, Auditorium 1

Erfaringsdeling fra alle involverte i implementering av omsorgsteknologi Lindås kommune.

Hva har vi praktisk gjort for å få til en vellykket implementering? God anledning til spørsmål og svar.

Ordstyrer: Mari S. Berge, stipendiat, HiB Kari Bjørkheim, einingsleiar heimetenesta Gro Løvik, prosjektkoordinator, mfl. 
3) Organisatoriske forhold, Mimes Brønn Ordstyrer: Gro Anita Fonnes Flaten, forskningsdirektør, HiB
  Lovverk og forsvarlig drift  Seniorrådgiver/jurist Helge HøvikFylkesmannen i Hordaland
  Standardisering av omsorgsteknologi i Norge Thor Steffensen, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
  Alarmsentraler – nye oppgaver og organiseringer Lasse Frantzen, Leder nasjonalt velferdsteknologiprogram, Helsedirektoratet
  Hvordan kan omsorgsteknologiutviklingen brukes i spesialisthelsetjenesten Alf Henrik Andreassen, Fagdirektør, Helse Bergen
15:20 - 15:40 Avslutningsinnlegg, Mimes brønn
 

"Vekstnæring"  Asbjørn Kristoffersen, Bergens Tidende

15:40 - 15.45

Avslutning Ole-Gunnar Søgnen, rektor, HiB

16:00

Omvisning i HiB sitt nye omsorgsteknologilaboratorium Gjennomgang av aktuell omsorgsteknologi. Grete Oline Hole, førstelektor Thomas Aasebø, labingeniør Geir Omar Berland, høgskolelektor

Kun for påmeldte. Busstransport fra rundkjøringen utenfor Campus Kronstad kl 16.00. Bussen returnerer ikke til Kronstad.

http://www.hib.no/forskning/formidling/konferanser/omsorgsteknologikonferansen/omsorgsteknologikonferansen-2015/