Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Vestre Strømkaien 7-9, 3.etasje

5008 BERGEN

Org.nr.: 971349050 

Åpningstid: man-fredag kl. 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 00/ 55 59 68 02 / 94 48 79 08

Store forskjeller innen legevaktordninger på Vestlandet

Alle kommuner har legevaktordning, men hva dette faktisk innebærer varierer mye. Fylkesmannen er bekymret for at det noen steder ikke er gode nok tjenester. Sentralisering gir god kvalitet men lengre utrykningstid/reisevei.

Det er lege på vakt døgnet rundt i alle kommunane. Det er likevel stor variasjon i organisering, bemanning, opplæring og utstyr. I ein felles rapport har Fylkesmennene i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane svara på eit oppdrag frå Helsedirektoratet om å vurdere legevakttenestene i kommunane i helseregion vest.

Legevaktslegane er svært viktige i den akuttmedisinske kjeda utanfor sjukehus. For å halde ved like legane sin kompetanse innan akuttmedisin, må tenesta organiserast slik at legevaktslegane blir naturlege deltakarar i akuttmedisinske situasjonar.

Vi meiner at fleire kommunar bør vurdere å innføre bakvakt for legevaktslege, ikkje minst av beredskapsomsyn.

Sentralisering av legevaktordningane har gitt grunnlag for betre kvalitet. Samtidig har sentralisering fleire stader ført til lengre utrykkingstid for legevaktslege og lengre reisetid for dei som sjølve oppsøkjer legevakta. Framlegg til forskrift om krav til organisering av kommunal legevaktordning m.v. kan bidra til ytterlegare sentralisering. Vi meiner at sentrale styresmakter må følgje nøye med på denne utviklinga.

http://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Helse-omsorg-og-sosialtenester/Nyhende-helse-omsorg-og-sosialtenester/Stor-variasjon-i-legevaktordningar/