Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Vestre Strømkaien 7-9, 3.etasje

5008 BERGEN

Org.nr.: 971349050 

Åpningstid: man-fredag kl. 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 00/ 55 59 68 02 / 94 48 79 08

Månedens organisasjon januar 2016

Vi har startet en ordning med trekking av månedens organisasjon - 2 organisasjoner hver måned presenterer seg selv og sine aktiviteter og sine tanker om helsepolitikk. Månedens organisasjon januar 2016 er: Hordaland Parkinsonforening og Hørselshemmeds Landsforbund Bergen

Månedens organisasjon jan 2016: HLF BERGEN

Hørselshemmedes Landsorganisasjon avdeling Bergen takker for at vi er utpekt til å være månedens organisasjon. Det er en flott anledning til å fortelle andre om oss.

Hvem er så vi? Som navnet tilsier er vi en organisasjon for hørselshemmede. Dette er en stor og variert gruppe. Våre 2206 medlemmer (pr. 1.1.16) medlemmer har ulike grader av hørselstap, mange sliter i tillegg med tinnitius (øresus), lydfølsomhet, Morbus Menière (kjennes ved sterke anfall av kvalme, svimmelhet, dottfølelse i ørene med påfølgende hørselstap), noen har mistet all hørsel – døvblitte, en voksende gruppe får operert inn CI (Coclea Implatant, som er et avansert innoperert høreapparat som har gitt mange lyden tilbake). Medlemmene er i alle aldre og fra alle samfunnslag.

Antallet hørselshemmede i Norge er i rask vekst, pr i dag er det ca 700 000 personer med hørselsskader i ulik grad og type i Norge, frem mot 2020 forventes en økning til ca 1 million – noe som vil utgjøre 20 % av befolkningen, og en økning på mer enn 50 000 «nye» hørselshemmede i året fremover. Årsaken er mye grunnet økt støynivå i dagens samfunn, samt ukritisk lytting på høy musikk. Svært mange unge rammes. Nyere undersøkelser i Sverige viser at 55 % av de hørselshemmede er i yrkesaktiv alder, og vi kan trygt si at det er likeledes i Norge.

Hvilke saker brenner vi for? Som for så mange andre foreninger for mennesker med nedsatte funksjoner av ulik art ønsker bedre tilrettelegging i samfunnet, mindre diskriminering og mer likestilling og likeverdig deltakelse i samfunnet på linje med funksjonsfriske. Spesielt ønskelig er visuell informasjon ute i samfunnet, tilrettelegging med teleslynge og et fullverdig tilbud om tegnspråk- og skrivetolker til de som ønsker og trenger dette.

Vi skal også være en sosial arena og tilby medlemmene våre et sted å treffe andre i samme situasjon. Samt hjelpe dem å mestre hverdagens utfordringer som hørselstap bringer med seg. For tiden har vi startet opp med formiddagstreff 1 gang i måneden, kanskje først og fremst for seniorene som ikke har like stor glede av å bevege seg ute på kveldstid.

Vi har også jevnlige temakvelder med foredrag om hørselshemming, for eksempel om ulike rettigheter, tekniske hjelpemidler, psykologisk takling av hørselstapet m.m. Dessuten drar vi gjerne på tur sammen med medlemmene, og var i høst på en flott busstur til Jondal, Bondhus, Rosendal og Nordheimsund. Fjorårets aktiviteter avsluttet vi med julebord sammen med mange av våre medlemmer.

Den store gruppen ute i arbeidslivet er noe vi ivrer etter å nå ut til. HLF Bergen ønsker derfor å skape en møteplass for hørselshemmede i yrkesaktiv alder, et samarbeid med fylkeslaget HLF Hordaland. Målgruppen er hørselshemmede som er i jobb, som er arbeidssøkende eller midlertidig ute av jobb. Som følge av hørselstap, møter mange betydelige utfordringer i jobbsammenheng. Forum for yrkesaktive er tenkt å være et treffpunkt for erfaringsutveksling og sosialt samvær, kombinert med at det tas opp faglige tema knyttet til hørselshemming og arbeidsliv. Det er en målsetting at vi sammen skal skape et forum som er inkluderende og som oppleves relevant for den enkelte. Første møte er 27.01.16 på FI-senteret k. 18-21, og åpent for alle.

Vi tilbyr også direkte hjelp til enkeltmedlemmer via likepersoner for ulike diagnosegrupper. HLFs likepersoner har gjennom sine egne erfaringer og kunnskap om sin egen hørselsdiagnose, lært seg å takle sitt hørselsproblem og er blitt sertifisert av HLF til å kunne gi et gratis tilbud til andre hørselshemmede, «i samme båt»! HLFs likepersoner har taushetsplikt og har gjennomført opplæringskurs og er godkjente til å utføre likemannsarbeid innenfor den gruppen man har egen erfaring fra og er sertifisert for. Vi har i HLF Bergen sertifiserte likepersoner for høreapparatbrukere, sterkt tunghørte/døvblitte, tinnitius, CI-brukere, arbeidsliv/yrkesaktive. Dette er et tilbud vi gjerne ser flere benytte seg av, og vi sender gjerne «nye» personer på kurs for å bli likeperson!

Avslutningsvis må jeg få takke for hyggelig fellesskap og alle de flotte, dyktige og hjertevarme menneskene som har kontor på FI-senteret! Det er kanskje ikke så ofte vi sees og prates, men det gir varme og trygghet i en felles arena å være på!

Hilsen HLF Bergen ved leder Arvid Hauge

*******************

MÅNEDENS ORGANISASJON JAN 2016: HORDALAND PARKINSONFORENING

Vi fikk i midten av januar gleden av å intervjue John Axel Sundal, leder i foreningen. Han kan fortelle at Hordaland Parkinsonforening er primært opptatt av medlemsservice, opplæring og mestring. I fjor arrangerte de likepersonkurs og kommunikasjonskurs/telefonkurs for frivillige, og de har jevnlig mestringskurs i Parkinson i samarbeid med nevrologisk avdeling. Som den 2.byen i Norge arrangerte Bergen «Unity Walk» - 200 deltagere gikk fra Krohengen til Kong Olavs Plass. Hovedparole var: felleskap. Fokus var bevisstgjøring på at Parkinson sykdom kan ramme alle. Dette var også fokus på fotoutstillinga «Dette er Parkinson» på Hotel Norge. NRKS fotojournalist Anders Leines viste at Parkinson kan ramme i alle samfunnslag og alle aldre. Denne utstillinga har også vært vist i USA. Kunstnere og næringsliv med Frank Mohn i spissen gav gaver/bidrag nok til å dekke alle utgiftene.

Ellers har fylkeslaget mange aktiviteter, i fjor var det blåtur til Voss, høstseminar med foredragsholdere på Hotel Norge og julebord. Leger og nevrologer holder ofte foredrag, f.eks. Audun Mykja og Ole Bjørn Tysnes. Hordaland Parkinsonforening har 425 medlemmer, av disse bor 35 på Stord og har eget lokallag der, det er også mange medlemmer på Voss og det har derfor vært arrangementer lagt hit. Landsstyret i har flere medlemmer fra Bergensstyret, slik at Hordaland har en del innflytelse på nasjonal forening.

Sundal understreker at trening er viktig for foreninga! De har flere tilbud; trening hver 14.dag med fysioterapi og logoped på FI-senteret (strekkeøvelser og stemmeøvelser, trening hver 14.dag (motsatt uker) i terapibassenget på Haukeland univ.sjukehus, 2 treningsgrupper på Wergeland fysioterapi (hardere trening) og månedlig turgruppe i Hordnesskogen.

En ting styret brenner for, er opplæring av helsepersonell, blant anna på sykehjem og i hjemmesykepleie. Foreningen hører at det slurves med medisinene, kanskje fordi sykepleiere ikke er vant til at manges Parkinsonmedisiner skal tas hyppig og uten mat. Bedre opplæring kan hjelpe for dette. Dette samarbeides det med Helse-Bergen om, og er også sak nasjonalt.

Rehabiliteringsopphold er ei anna viktig sak; det anbefales at Parkinson-pasienter får et årlig, månedslangt opptreningsopphold. Hordaland Parkinsonforening har gitt påtrykk til Røde Kors Hauglandssenteret til å ta inn flere pasienter og beholde dem lenger på rehabilitering. Ellers er det viktig å bidra som informatører til skolebesøk på FI-senteret, for eksempel er Jan-Gunnar mye brukt her. Aktiviteter legges ut på nasjonal forenings nettsider og Facebook-sider og «Vi med Parkinson».

Det er planlagt mange aktiviteter for 2016; foreningen ønsker å delta på den sosiale kvelden 26.februar på FI-senteret, og etter dette ha egne arrangement som quiz-kvelder og andre sosiale ting, i tillegg til å opprettholde treninger, mestringskurs og foredrag. De ønsker å samarbeide med Sogn og Fjordane Parkinsonforening om et helgeseminar i Balestrand med omfattende og godt program. En vil videreføre likemannsarbeidet mot pasienter og pårørende. Et hårete mål er å øke medlemsmassen nasjonalt fra 5000 til 8000 medlemmer.

Hordaland Parkinsonforening er et godt felleskap. Det er bra for de som er pasienter og pårørende å være del av et felleskap, være sosial og samtidig få svar på spørsmål en måtte lure på. Det betyr mye. Parkinson er en nevrologisk sykdom som rammer tilfeldig, symptomene kan være ulike og det varierer hvem som får bivirkninger av medisiner mm. Da er det godt å kunne dele erfaringer. Foreningen mener det er gode kontorer og møterom på huset til styremøter og aktiviteter. De gleder seg til ny server og håper å i framtida bruke lokalene enda mer enn i dag. Det er god hjelp å få fra ansatte og det er flott med fellesaktiviteter på huset der en lærer hverandre å kjenne.