Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Vestre Strømkaien 7-9, 3.etasje

5008 BERGEN

Org.nr.: 971349050 

Åpningstid: man-fredag kl. 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 00/ 55 59 68 02 / 94 48 79 08

Kurs i depresjonsmestring i Bergen

Alle bydeler i Bergen tilbyr lokal depresjonsmestring. Tilbudet er rettet mot de med langvarige men milde depresjoner. 

De siste årene har det vært rundt 80 personer med på kursene, sier Audun Pedersen, rådgiver i Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing, med et særskilt ansvar for tjenester innen psykisk helse.

- Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne er veldig gode. De føler at et slikt kurs er nyttig og at kurset gir dem nødvendige verktøy for å håndtere utfordringer i hverdagen, sier Pedersen.

I kurset blir det undervist i teknikker for lettere å oppdage sammenhengen mellom tanker og følelser og dermed få muligheten til å gjøre endringer som fører til bedre psykisk helse. Kurset inneholder ikke tradisjonell samtaleterapi, men aktuelle problemområder tas opp generelt.

Den enkelte arbeider videre med egne problemer ved å prøve ut metodene som læres på kurset, i sitt dagligliv. Hver kurs går over åtte kvelder med ukentlige samlinger. Det er en egenbetaling på kr. 500 som dekker kursmateriellet.

Informasjon om påmelding på nettsidene til Bergen kommune:  https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/etat-for-psykisk-helse-og-rustjenester/9334/article-79271