Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Vestre Strømkaien 7-9, 3.etasje

5008 BERGEN

Org.nr.: 971349050 

Åpningstid: man-fredag kl. 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 00/ 55 59 68 02 / 94 48 79 08

Kompetansekurs for brukerrepresentanter ved LMS Bergen

Lærings- og mestringssenteret i Bergen har tidligere invitert noen brukerrepresentanter med på sine helsepedagogikk-kurs. Nå har LMS Bergen imidlertid laget et eget kurs for brukerrepresentanter. MERK at kurset også er åpent for de som er nysgjerrige på å bli brukerrepresentant (såfremt det er greit for organisasjonen din). Kurset går over to kvelder og er gratis. Påmelding direkte til LMS Bergen: lms@helse-bergen.no

NYTT TILBOD Kompetansekurs - for deg som vil bli eller er brukarmedvirkar ved LMS

Kurset er for deg som deltek som brukarermedvirkar i utviklinga av læring – og mestringstilbod i spesialist/kommunehelsetenesta, eller som ønsker å delta i dette arbeidet.

LMS er forankra i verdiane om brukarmedverknad og sidestilling av brukarerfaring og fagkunnskap. Læringstilboda blir utvikla i nært samarbeid med dei ulike fagmiljøa på sjukehusa, i kommunane og i brukarorganisasjonane. Erfarne brukarar har viktig kunnskap om korleis det er å meistre kvardagen med ein kronisk sjukdom eller funksjonsnedsetting. Erfarne brukarar kan òg vere familie og andre pårørande. Både den faglege kunnskapen til helsepersonell og brukarane sin erfaringskunnskap er nødvendig for å utvikle gode læringstilbod.

Kurset går over to kveldar og har fokus på rolla som brukar i lærings- og mestringskurs som blir arrangert for pasientar med kronisk sjukdom og deira pårørande.

Innhald og tema som blir gjennomgått

  •  LMS og standard metode
  •  Brukarrollen
  •  Gruppen som læringsarena
  •  Kommunikasjon og helsefremjande samtalar
  •  Formidling /presentasjonsteknikk
  •  Praktiske øvingar

Oppstart:

Oppstart i uke 6 – kurset går over to kveldar.

Tirsdag 9. og 16. februar frå kl. 16.30 – 20.30.

Påmelding:

Send ein epost til: lms@helse-bergen.no eller ta kontakt på tlf. 55 97 47 80

Ved meldt interesse, blir det sendt stadfesting frå LMS.

Lett måltid, kaffi/te og kursmateriell er inkludert i kurset.

Kurset er gratis.

Stad:

Kurset blir arrangert i lokala til Lærings- og mestringssenteret

Ulriksdal 2, 4. etasje 5009 Bergen.