Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Vestre Strømkaien 7-9, 3.etasje

5008 BERGEN

Org.nr.: 971349050 

Åpningstid: man-fredag kl. 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 00/ 55 59 68 02 / 94 48 79 08

Invitasjon til fagdag om pårørende

Pårørende - en ressurs for hvem?

Fagdag om vaksne pårørande sin situasjon og behov. Korleis gi gode tilbod?

 

Målgruppe:

Helsepersonell i kommune og spesialisthelseteneste som møter pårørande individuelt og i grupper og for brukarrepresentantar som medverkar ved tilbod for pårørande

 

Tid og stad:

Bjørgene undervisningssykehjem/Utviklingssenteret, Dikterv. 29, Haugesund

Fredag 27. november kl. 9.00 – 14.30

  

Påmelding til Lms.psykiatri@helse-fonna.no innan 19. november. Fagdagen er gratis.

 

KONTAKT

Jarle Hansen, Haugesund kommune, jarle.hansen@haugesund.kommune.no, tlf. 971 23 403

Kari Vik Stuhaug, FOUSAM/Helse Fonna, kari.vik.stuhaug@helse-fonna.no, tlf. 970 28 166

 

PROGRAM

09.00 – 09.15 Kaffi og mingling

09.15 – 11.30 Velkommen. Pårørande sin situasjon. Erfaringsinnlegg.

v/ Laila Stensletten, Astma- og allergiforbundet

Kvifor skal me gi tilbod til pårørande og kven har ansvaret?

Offentlege føringar

Pårørande sin situasjon ved langvarig sjukdom.

Samarbeid mellom pårørande og helsepersonell, med utgangspunkt i eige forskningsarbeid (Huntington’s sykdom).

v/ Merete Røthing, rådgjevar

Kva hjelper? Kva fortel forsking oss om kva som er til hjelp for pårørande?

v/ Merete Røthing, rådgjevar

Pause

Pårørande sin situasjon ved rusproblem.

v/ Annette Ness, sosionom og dagleg leiar ved Veiledningssenteret for pårørande

Gruppesamtale

Kven er dei pårørande hjå oss? Kva treng dei? Kva tilbod får dei?

11.30 – 12.15 Lunsjpause

12.15 – 13.30 Praksiseksempel

Pårørande ved demenstilbod

 v/ Kristin Bie, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (Bjørgene) og LMS Helse Fonna

Pårørande ved rus. Erfaringar frå eit samarbeidstilbod i Etne, Vindafjord, Sauda og Suldal.

 v/ Nils Kristen Herheim, Sauda

Meistringskurs for pårørande på tvers av diagnosar v/ Liv Kleppe, Pårørendesenteret i Stavanger

 Pause

13.30 – 14.30 Samhandling om pårørande. Kva tilbod finst; helsetenester, i brukar-organisasjonar, sjølvhjelp m.m.? Vegen vidare.

Korte innlegg og samtale

14.30 Avslutning

Med atterhald om endringar i programmet.