Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Vestre Strømkaien 7-9, 3.etasje

5008 BERGEN

Org.nr.: 971349050 

Åpningstid: man-fredag kl. 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 00/ 55 59 68 02 / 94 48 79 08

Diabetesforskning i Vest

Høyskolen i Bergen og universitetene i Bergen og Stavanger går sammen om diabetesforskning

Det er satt spesiell fokus på kommunehelsetjenesten. Forskningen er finansiert av de tre aktørene og Forskningsrådet.

Diabetesforskning i kommunehelsetjenesten

Forskerne i DiaHealth jobber for at personer med diabetes skal føle seg trygg på at de får tilfredsstillende behandling og at de får den hjelpen de har behov for.

Diabetes er en av de store folkesykdommene i vår tid. Likevel viser forskning at mindre enn 20 prosent med type 2 diabetes i primærhelsetjenesten oppnår de anbefalte behandlingsmålene. I lys av dette er det behov for forsking som kan bidra til å heve kvaliteten på tjenestene.

Det er behov for forskning knyttet til organisering av helsetjenester, effekt av tiltak, kompetanseutvikling hos helsepersonell, samarbeid på tvers av nivåer, bedre koordinerte helsetjenester og implementering av kunnskapsbaserte retningslinjer. 

Forskerne i prosjektet DiaHealth undersøker diabetesbehandling, egenhåndtering og oppfølging av personer med diabetes. I tillegg får de ny kunnskap om helsepersonells erfaringer med bruk av ny teknologi.

Les mer på nettsidene til Høyskolen i Bergen: http://www.hib.no/forskning/diabetes/