Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Vestre Strømkaien 7-9, 3.etasje

5008 BERGEN

Org.nr.: 971349050 

Åpningstid: man-fredag kl. 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 00/ 55 59 68 02 / 94 48 79 08

Brukopplæringskurs avholdt

REFERAT FRA KURS I BRUKEROPPLÆRING I SPESIALISTHELSETJENESTEN 8.-9.nov 2014

Jorunn Bakke var foredragsholder og kursleder på dette helgekurset for de nyoppnevnte brukerrepresentantene i spesialisthelsetjenesten samt noen erfarne. De 20 brukerrepresentantene var fra HelseVest, HelseBergen, HelseFonna og Haraldsplass diakonale sykehus, de fleste kom begge dager. Mange av brukerrepresentantene var fra FFO, noen var også fra SAFO.

Det var stort engasjement på kurset og det var et poeng å styre engasjementet inn mot rett adressat - altså kunne forvaltningsstrukturen (individ, tjenestenivå, systemnivå - se referat fra temamøte om brukermedvirkning). Det var ei helg med mye praktisk kunnskap og å lære å innhente informasjon. Det var også rollespill om å kunne fremme kunnskap om brukererfaring på en god måte, for eksempel å kunne samarbeide med andre brukerrepresentanter.

For å ikke oppleve avmakt i prosjekter, er rådet fra kursholder at en alltid er minst to represenanter. Det er viktig å være seg bevisst brukerrollen og å være trygg i den. Kursholder kom med mange konkrete erfaringer fra sin lange fartstid som leder av brukerutvalgt i HelseBergen. Hun fortalte fra flere suksessfulle saker, noen der en ikke vant fram og de mange sakene der en inngikk kompromisser. Det er viktig å finne fram til hvilket interesseområde en har sansen for og er flink til, og gjerne at brukerrepresentantene fordeler saksområder mellom seg. FFOH ønsker lykke til i utvalgsperioden 2015-2017!