Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Arrangementer / Oppnevning av representanter til brukerråd i Statped - Regionalt brukerråd Vest

Oppnevning av representanter til brukerråd i Statped - Regionalt brukerråd Vest

Tidspunkt
19.10.2018 til 13.11.2018
Sted

Forslag til representanter og vararepresentanter til Regionalt Brukerråd - Vest.

Det skal oppnevnes representanter til det nasjonale brukerrådet, og de fire regionale brukerrådene. Vedlagt ligger retningslinjer for brukermedvirkning, det gjøres oppmerksom på at disse er under revidering og at de vil bli forankret i papaplyorganisasjonene før de nye brukerutvalgene begynner sitt arbeid.

Personalia
Er du bruker?
Er du pårørende?
Er du ansatt i brukerorganisasjon?
Representant
Nye EU-regler (GDPR) krever at du gir et aktivt samtykke til at vi behandler personopplysninger i forbindelse med forslag på kandidater til brukerutvalg og råd. Jeg samtykker til at Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Mariboesgate 13, 0183 Oslo, innhenter personopplysninger som skal brukes til å foreslå kandidater til regionalt brukerråd Vest i Statped. Opplysningene vil bli videresendt Statped. Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene og du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. Personopplysningene vil kun bli oppbevart så lenge denne oppnevningsprosessen pågår, og vil bli slettet etter at Statped har tatt sin oppnevning.