Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Arrangementer / Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

Tidspunkt
19.09.2018 til 19.10.2018
Sted
Forslag til medlemmer og vararepresentanter

Klagenemda for behandling i utlandet: Helse og omsorgsdepartementet skal oppnevne ny Klagenemnd for behandling i utlandet fra 1. januar 2019. Nemnda avgjør klager over vedtak om avslag på dekning av utgifter til behandling i utlandet. Klagenemnda består av fem medlemmer, og FFO er bedt om å foreslå ett av disse medlemmene med vararepresentant. Det vises for øvrig til vedlagte brev fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda: Helse og omsorgsdepartementet skal oppnevne ny Preimplantasjonsdiagnostikknemnd fra 1. januar 2019. Nemnda behandler søknader om preimplantasjonsdiagnostikk etter bestemmelser i bioteknologiloven. FFO er bedt om å foreslå to kandidater til medlem i nemnda. Den ene må ha kunnskap om det å leve med alvorlig sykdom. Det skal også foreslås to personlige varamedlemmer. Det vises for øvrig til vedlagte brev fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Det er ønskelig å effektivisere organiseringen av disse to nemndene og av den grunn ønsker vi å finne medlemmer som kan sitte i begge nemndene der dette er mulig. Vi ber derfor FFO, dersom det er mulig, å komme med forslag i tråd med dette.

Se brev fra Helse- og omsorgsdepartementet her

Frist for forslag: 19. oktober