Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Arrangementer / FFOs legemiddelseminar

FFOs legemiddelseminar

Tidspunkt
22.03.2018 til 22.03.2018
Sted
Thon hotell Opera, Oslo

Tema for seminaret: Tilgang til nye innovative legemidler - til hvilken pris? 

Vi ser stadig oppslag om at svært kostbare legemidler ikke blir tatt i bruk på grunn av at prisen er for høy. Vi stiller spørsmål om legemiddelindustrien setter for høy pris på sine innovative legemidler sett i sammenheng med utviklingskostnader og rimelig avanse.

Vi stiller også spørsmål om det er riktig at pasienter med alvorlige livstruende sykdommer ikke skal få tilgang til legemidler som kan gjøre at de kan leve lenger med god livskvalitet.

Programmet inneholder bl.a. disse temaene:

Hvordan fastsettes prisen på legemidler?

Vi tar sikte på et knippe sentrale helsepolitikere til en paneldiskusjon om tilgang til innovative og kostbare legemidler i lys av prioriteringer.

Vi vil også ha med oss både Statens legemiddelverk og Legemiddelindustrien for å belyse sine syn på kriteriene for tilgang til innovative kostbare legemidler.

Videre vil vi få innlegg fra en pårørende som vil si noe om opplevelsen av å ikke få tilgang til medisiner som vil kunne gi bedre behandling til sitt barn.

Programmet finner du her